ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฏร์ กระทรวงมหาดไทย

(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)


 

ประชากรกลางปี (เดือนมิถุนายน) :

แยกรายจังหวัด-อำเภอ เป็นจำนวนคน เพศ บ้าน หลังคาเรือน และกลุ่มอายุใช้สำหรับคำนวนอัตราป่วยและตายของโรคต่าง ๆ

ปี 2543

ปี 2544

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปประชากร