# ดูกำหนดการประชุุม Click
# จองห้องประชุุม Click

# คู่มือการใช้งานโปรแกรม Web Conference
#
Download Video หรือเอกสารการประชุมที่ผ่านมาได้ทาง FTP ห้อง PUB /เอกสารการประชุม WebConference

ข้อเสนอแนะ รพ. ก่อนการใช้งาน

- เครื่องที่ใช้ควรต่อสายในระบบ LAN สัญญาณจะคงที่กว่าระบบ Wireless หรือให้ไปใช้แบบ CDMA AirCrad ที่แยกสัญญาณออกมาจากระบบเครือข่ายที่ใช้อยู่

- เวลาที่ใช้งานควรอยู่ในช่วงเช้าซึ่งการใช้งาน INTERNET ไม่สูงนัก หรือ Admin ควรจำกัดสิทธิของผู้ใช้ในการ Download/Upload ข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ห้ามใช้ Bittorent

- บางเครือข่ายที่มีอุปกรณ์พร้อมควรกำหนดลำดับความสำคัญของชนิดข้อมูล โดยให้ Conference สำคัญเป็นลำดับแรก

ขั้นตอนการใช้งาน

1. Download โปรแกรม AcuCONFERENCE Application(ขนาด 20M) เพื่อ Install ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานที่นี่ Download

2. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่มี Microsoft DirectX 9.0 (เฉพาะบางเครื่อง) ให้ Install ด้วย โดย Download ได้ที่ http://61.19.242.78/login/download.asp

3. เตรียมกล้อง Web Cam และ ไมโครโพน ต่อกับคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

4. หลังการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านเป็นประธานการประชุม ให้ทำข้อที่ 5 -7 ต่อ ถ้าเป็นผู้ร่วมประชุมให้ทำข้อที่ 8-11


5. ประธานการประชุม ให้เข้ามาที่ http://61.19.242.78/login/default.asp ช่องด้านซ้ายมือให้เลือกภาษาไทย แล้วใส่ชื่อองค์กร /ชื่อผู้ใช้ /รหัสผ่าน

6. ที่เมนู รายชื่อห้องประชุมที่มี เลือกห้อง PLK โดยกดที่ชื่อห้อง จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่่างใหม่ แล้วจึงกดปุ่ม "เริ่ม"

7. เครื่องคอมพิวเตอร์จะชึ้นหน้าต่างโปรแกรม AcuCONFERENCE โดยอัติโนมัติ ให้กดปุ่มเครื่องหมาย "ถูก"


8. ผู้ร่วมประชุมให้เข้ามาที่ http://61.19.242.78/login/default.asp ช่องด้านขวามือให้เลือกภาษาไทย ใส่ชื่อองค์กร และชื่อเจ้าของห้องแล้วกดปุ่ม "ค้น"

9. หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่่างใหม่ ให้เลือกห้อง PLK โดยกดที่ชื่อห้อง

10. หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่่างใหม่ ให้ใส่ชื้อจริงของผู้เข้าร่วมประชุม

11. เครื่องคอมพิวเตอร์จะชึ้นหน้าต่างโปรแกรม AcuCONFERENCE โดยอัติโนมัติ ให้กดปุ่มเครื่องหมาย "ถูก"