หน่วยงานสาธารณสุขตามประเภทแยกรายอำเภอ
ดูแผนที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน...Click
   

อำเภอ

สสจ./สสอ.

ศูนย์วิชาการ/วิทยาลัย

รพศ.

รพช.

รพ.สต.(สธ.)

รพ.สต.(อบต.)

สอ.

ศสช.รพ(นอก รพ.)

ศสช.เทศบาล

รพ.สังกัดอื่นๆ

รพ.เอกชน

เมือง

1/1
3/1

1

-

23

1

-

2

4

3

6

นครไทย

-/1
-

-

1

20

-

-

 

-

-

-

ชาติตระการ

-/1
-

-

1

10

-

2

 

-

-

-

บางระกำ

-/1
-

-

1

20

-

-

1

-

-

-

บางกระทุ่ม

-/1
-

-

1

13

-

-

 

-

-

-

พรหมพิราม

-/1
-

-

1

19

-

-

 

-

-

-

วัดโบสถ์

-/1
-

-

1

9

-

-

1

-

-

-

วังทอง

-/1
-/1

-

1

19

-

-

2

1

-

-

เนินมะปราง

-/1
-

-

1

11

-

-

1

-

-

-

รวม

1/9
3/2

1

8

144

1

2

7

5

3

6

สสจ. = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  /   สสอ. = สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
รพศ. = โรงพยาบาลศูนย์  /  รพช. = โรงพยาบาลชุมชน
รพ.สต.(สธ.) = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.(อบต.) = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สอ. = สถานีอนามัย  /  ศสช.= ศูนย์สุขภาพชุมชน