ส่วนหัวระบบจองห้องประชุมออนไลน์
   
   
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้องประชุม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  |
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
รายละเอียดห้องประชุม
ข้อมูลการจองที่ผ่านมาทั้งหมด
ข้อมูลการจองลำดับตามวันประชุม
สถิติการใช้ห้องประชุม
การใช้งาน+เกี่ยวกับโปรแกรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2560
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
calendar

Click วันที่ในปฎิทิน เพื่อดูรายการจอง โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
 
 
 


:: การใช้ห้องประชุมวันนี้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

เรื่อง ห้องที่ใช้ เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ตรวจสารปนเปื้อน  ห้องประชุมเติมสุข  08:30-16:30 เพิ่มเติม
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  08:30-16:30 เพิ่มเติม
 เตียมการรับการตวจเยี่ยม รพร.นครไทย ปี 2560  ห้องประชุมพุทธรักษา  10:00-12:00 เพิ่มเติม
 VDO conference เรื่องการจัดอบรม CG  ห้องประชุมพุทธรักษา  13:00-16:30 เพิ่มเติม
 ประชุมเตรียมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่  ห้องประชุมริมน่าน  10:00-14:00 เพิ่มเติม
 จัดทำแผนงบประมาณ 2560 สสส.  ห้องประชุมริมน่าน  14:00-16:30 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 6 รายการ แบ่ง 1 หน้า :

 
 
Untitled Document