รายการจองห้องประชุม Web Conference (ลำดับตามวันที่จองล่าสุด)
ลำดับ เรื่อง ห้องที่จอง วันเริ่มประชุม เวลา ชื่อผู้จอง เพิ่มเติม
1  วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์โรคคอตีบ  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  23 พ.ย. 2555  13:00:00  วัชรินทร์ วิรมย์เจียม เพิ่มเติม
2  วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์โรคคอตีบ  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  16 พ.ย. 2555  13:00:00  วัชรินทร์ วิรมย์เจียม เพิ่มเติม
3  staff  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  03 ก.ย. 2555  09:00:00  กิตติยา เพิ่มเติม
4  การสื่อสารผ่าน Web Conference  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  01 ต.ค. 2553  13:00:00  นพดล เพิ่มเติม
5  การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  20 พ.ค. 2553  09:00:00  นพดล คำพุฒ เพิ่มเติม
6  แนวทางดูแลผู้ป่วยโรค COPD / Asthma  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  21 ม.ค. 2553  11:00:00  กรวิกา เพิ่มเติม
7  ระบบส่งต่อ รพ.ชุมชน กับ รพ.พุทธชินราช  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  14 ธ.ค. 2552  14:00:00  พรพิมล คำเหลือง เพิ่มเติม
8  ทดสอบการปรึกษาแพทย์ทางไกล  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  16 ต.ค. 2552  08:30:00  นพดล คำพุฒ เพิ่มเติม
9  ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณซื้อ Server ให้ สอ.  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  31 ส.ค. 2552  11:00:00  นพดล เพิ่มเติม
10  คณะกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  13 ก.ค. 2552  10:00:00  นพดล เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 10 รายการ แบ่ง 1 หน้า :