สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
  แนะนำหน่วยงาน - ติดต่อหน่วยงาน
   
 
 
 สถานที่ตั้ง

          
เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

 
 แผนที่

 
 โทรศัพท์

          055-252-052

 
 โทรสาร

          055-245-088

 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th