สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวกิจกรรม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (0) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
2 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติ หน้าที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 (1) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
3 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก มาตรการคำสั่ง จังหวัดฯ รวมถึงมาตรการทางสังคม ทางสาธารณสุข ในการป้องกันโรคโควิด-19 (3) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
4 22/04/2564 ปตท.สผ. รวมพลังสู้ COVID-19 มอบผ้าห่ม และของใช้ที่จำเป็น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม แก่จังหวัดพิษณุโลก (13) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
5 22/04/2564 ขอขอบคุณ ชมรมน้ำดื่มจังหวัดพิษณุโลก มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อนำไปมอบให้ เจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (11) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
6 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานที่เพื่อจัดเตรียม เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ในจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
7 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 12/2564 (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
8 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลกจัดประชุมแนวทางการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดพิษณุโลก (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
9 21/04/2564 ขอขอบคุณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ก และขอขอบคุณธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
10 21/04/2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง รับมอบกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 300 ม้วน, น้ำยาเคลือบ เงาเฟอร์นิเจอร์ 14 แกลลอน, น้ำยาบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ 6 แกลลอน, น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน 27 แกลลอน และน้ำยาขจัดคราบสนิม 40 แกลลอน จากนางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก และคณะ (5) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
11 20/04/2564 สสจ.พล.ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 4 และ 5 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
12 20/04/2564 ประชุมทางไกล (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2564 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
13 20/04/2564 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Web Conference (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
14 19/04/2564 สสจ.พล. รับมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใหญ่ (100 แพ็ค) และวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชฯ (100 แพ็ค) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ นำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจ Covid-19 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
15 19/04/2564 สสจ.พิษณุโลก.ร่วมประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
16 19/04/2564 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณสภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (กรณี Covid-19) ครั้งที่ 16/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
17 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
18 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (กรณี COVID 19) ครั้งที่ 13/2564 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
19 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมมอบภารกิจงานสอบสวนโรคให้ทีม CDCU อำเภอนครไทย ณ ห้องประชุมริมน่าน (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
20 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมด่าน รพ.ศูนย์ และรพ.ชุมชนในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
21 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกัน หารือกับทางองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการ ให้บริการผู้ป่วย COVID 19 ของจังหวัดพิษณุโลก (67) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
22 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รพ.วังทอง(อาคารสุขภาพจิต) เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการให้บริการผู้ป่วย COVID 19  (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
23 12/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมด่านและโรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ ในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
24 9/04/2564 ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (EOC) ครั้งที่ 6/2564 และร่วมประชุม PHEOC ผ่านระบบ Web conference ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี COVID – 19 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
25 9/04/2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการให้บริการวัคซีนผู้ใหญ่ วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อสารทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางการให้บริการวัคซีนฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  (56) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
26 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Webex Meeting) การดำเนินงานป้องกันและ ลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
27 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมปรึกษาหารือทีมขั้นตอนการสอบสวนควบคุมโรค Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ 2564 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
28 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
29 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล โควิด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
30 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกติดตามและให้ความช่วยเหลือพระธุดงค์ที่ติดอยู่ในถ้ำพระไทรงาม และมอบของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับทีมช่วยเหลือ (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
31 7/04/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนามัยโลก” (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
32 7/04/2564 จังหวัดพิษณุโลกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
33 7/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564 (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
34 7/04/2564 แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
35 6/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
36 5/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ webex meeting (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
37 5/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงาน service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ี 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายหลังการตรวจราชการ (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
38 5/04/2564 เตรียมการ ซักซ้อม เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (sinovac) จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 1 แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
39 2/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลกประจำปี 2564 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
40 2/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือน และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม วันจิตอาสา BIG CLEAN DAY (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
41 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกจัดอบรมรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาฯ (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
42 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือก ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
43 1/04/2564 สสจ.พล.ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม MOU โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Vdo Conference (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
44 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการสัญจร จังหวัดพิษณุโลกและนิทรรศการมหัศจรรย์กัญชาทางการแพทย์ (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
45 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
46 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
47 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด และ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฯ (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
48 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดครั้งที่2/2564 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
49 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการ พลเรือนประจำปี 2564  (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
50 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยต้านภัยโควิด-19 (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
51 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณสำหรับป้องกันการควบคุม เฝ้าระวัง และเตรียมการรองรับในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
52 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
53 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย  (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
54 30/03/2564 " สสจ.พิษณุโลก ให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่จับกุมคลินิกพยาบาลฉีดยา สเตียรอยด์ จ่ายยาชุด ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ " (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
55 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
56 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) แผนการกระจายวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
57 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
58 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
59 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดคอนเสิร์ต งาน Wet Jumping ในวันที่ 23-24 เมษายน 2564 (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
60 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมการตั้งตำรับยาสมุนไพรและการอ่านผลทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
61 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้ง ที่ 5/2564  (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
62 29/03/2564 " สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในเช้าวันจันทร์ " (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
63 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ Smart Service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
64 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
65 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก นำช่างจากกองแบบแผน ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างตรวจสอบ ระบบสุขาภิบาล ที่อาคารใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
66 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ภายในอาคารจำหน่าย ของฝาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
67 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม Meeting The End TB& AIDS ภาคีเครือข่าย วัณโรคและเอดส์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
68 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด covid 19 ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี 2564 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
69 24/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (14) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
70 24/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพิษณุโลก, สสอ.เนินมะปราง และ อสม.เนินมะปราง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย  (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
71 24/03/2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก และกำหนดมาตรการต่างๆ (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
72 24/03/2564 ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์สมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
73 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จัดอบรมสัมนา กล้วยตากและของฝากปลอดภัยในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 (10) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับการตรวจราชการบูรณาการ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ณ ห้อง poc ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
76 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม สร้างสุขจังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ 2 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
77 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก” (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
78 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
79 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยบริการในจังหวัดพิษณุโลก (8) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
80 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ (7) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
81 19/03/2564 สสจ.พิษณุโลก รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
82 18/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (53) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
83 18/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจ กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตลาดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ1) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ ร่วมกิจกรรมล้างตลาดตามมาตรการของ ศบค. (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
84 17/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนร่วมกับหน่วยงาน 12 กระทรวงและทีม พม.One Home เขตตรวจราชการที่ 17 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
85 17/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิด “เวทีระเบิดความคิด จิตอาสา ภาษาพันชาลี“ (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
86 17/03/2564 สสจ.พล โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมประเมินสถานศึกษาปลอดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
87 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และศึกษาดูงานการสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด-19 (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
89 16/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 7 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
90 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก อำนวยการให้ รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่2 ออกดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
91 12/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ระดมสรรพกำลังแพทย์, พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน คัดกรองอุณหภูมิ, คัดกรองโรคโควิด-19, คัดกรองสุขภาพจิต และจัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 12/03/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมร่วมกับทีมแพทย์หลวงเพื่อเตรียมการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
93 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สคร.2 และรพ.พุทธชินราชฯ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ใกล้ชิด ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 , ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
94 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564  (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
95 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลกอำนวยการให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ โดยงานคลินิกบริการให้บริการ ตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
96 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างระบบประปา ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
97 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี ในการศึกษาดูงาน นวัตกรรมการบริหารงานประกันสุขภาพ (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
99 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรค CDCU รอบ 2 ไปช่วย COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร  (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
100 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (13) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
101 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ครั้งที่ 1/2564  (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
102 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนปี 2566 เขตสุขภาพที่ 2  (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
104 9/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่งละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
105 9/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
106 9/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU : อ.เมืองพิษณุโลก) ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจสอบสวน Active Case Finding พนักงานบริษัทก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์จำกัด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
107 8/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
108 8/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
109 8/03/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2564 (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
110 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาดูแลระยะเปลี่ยนผ่านกึ่งเฉียบพลัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
112 5/03/2564 คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาความดี ความชอบกลุ่มงาน/งานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
113 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมชี้แจงโครงการและเรียนเชิญผู้ประกอบการภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการกล้วยตากและของฝากปลอดภัยภายในวัด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
114 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ และหารือกรณีการใช้กัญชาประกอบอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2/2564 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
116 4/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก แจ้งความและให้ปากคำในคดีผลิตอาหารปลอม ณ สภ.บางกระทุ่ม (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมติดตามเยี่ยมและมอบของให้เจ้าหน้าที่ผู้กลับจาก ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในที่พักกักตัว (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
119 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2564 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
120 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนปี 2566 เพื่อพิจารณาคำของบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัด  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
121 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ตำบลหัวรอ  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
122 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อทำการส่งเสริม ดูแล และกำกับเฝ้าระวังให้สถานพยาบาลภาคเอกชน (คลินิก) และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด) มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
123 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบนโยบายและเปิดการประชุมการวิเคราะห์/อภิปรายรายกรณี (Conference Case) งานอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
124 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference การก่อสร้าง/ ปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม ตามแบบ/รายการประกอบการปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
125 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้ง ที่ 4/2564 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
126 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กับผู้กลับจากการ ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 3 ที่พ้นระยะการกักตัว จาก อ.ชาติตระการ และอ.นครไทย (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
127 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กับผู้กลับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 2 ที่พ้นระยะการกักตัว จาก อ.วังทอง (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
128 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกันให้กำลังใจ มอบของที่ระลึกและร่วมกันส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 5 (อ.บางกระทุ่ม และ อ.พรหมพิราม) จำนวน 7 คน  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
129 25/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
130 25/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก Healthy workplace Happy for life ครั้งที่ 1/2564 (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดจุฬามณี เนื่องใน“วันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
132 24/02/2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
133 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลกเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
134 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
135 23/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก  (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
136 23/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
137 23/02/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 4 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม Hight Risk (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
138 22/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ทางการแพทย์จังหวัดพิษณุโลก  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
139 22/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่2/2564 (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
140 22/02/2564 สสจ. พิษณุโลก ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
141 22/02/2564 สสจ.ร่วมประชุม การประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
142 19/02/2564 สสจ.พิษณุโลก, รพ.ศูนย์, ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2, รพ.ชุมชน และ สสอ.ทุกแห่งร่วมประชุม รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Web Conference (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 18/02/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานผลิตสมุนไพร ของ รพ.บางกระทุ่ม ในการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 1 / 2564 (56) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 18/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมเร่งรัดการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลกหลังใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 18/02/2564 สสจ.พิษณุโลก, รพ.ศูนย,์ รพ.ชุมชน และสสอ.ทุกแห่ง เข้ารับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Web Conference (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 17/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
147 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทาง การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน COVID-19 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
148 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมแผนการให้บริการวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวรอ  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
150 16/02/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
152 16/02/2564 มสส.พิษณุโลก รับฟังการบรรยาย และ Work shop : การเผายา,ยาดม ณ รพ.การแพทย์แผนไทยฯ พรหมพิราม และ ออกเยี่ยมผู้ป่วยอาการทางจิต ณ นิคมทุ่งสาน ต.ทับยายเชียง จ.พิษณุโลก (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 13/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมส่งและให้กำลังใจทีม Case management ทีมที่ 2 จากโรงพยาบาลชุมชุน 4 แห่ง ในการปฏิบัติงานช่วยภัยโควิด-19 จังหวัดตาก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
155 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมเตรียมจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
156 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม งานจ้างก่อสร้างระบบประปา ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
157 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ปฏิบัติงานคัดกรอง ผู้มาร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
158 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงการใช้งานการให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (svs) ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินระดับ รพช. สสอ. และ สสจ.พล. (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารและมินิมาร์ท โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมทีมภารกิจ Operation ทีมควบคุมโรคและทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะทำงาน Sevice plan ประคับประครอง ( Palliative Care ) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
163 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลกออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจค้นหา Active Case Finding ในกลุ่ม Hight Risk พนักงานเซเว่น สาขา รพ.วิชัยเวช รายใหม่จำนวน 20 ราย (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สสอ.เมือง และ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ดำเนินงานสุ่มตรวจ เพื่อค้นหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่ม พนักงานส่งของ พนักงานส่งอาหาร พนักงานสถานบันเทิง (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
166 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก  (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ คสล. 2 ชั้น ก่อสร้างที่โรงพยาบาลบางระกำ (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 8/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมชี้เเจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 6/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าจัดหาทุนสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมสถานที่และวางแผนเพื่อรับผู้ปฏิบัติงาน กลับจากพื้นที่เสี่ยงณ สถานที่กักตัว ALQ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารรือบรรจุวาระการประชุมเรื่องขอมติสภาตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้ รพ.สต.วังพิกุล อ.วังทอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บ้านดงพลวง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.) ครั้งที่ 3/2564 และ ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 4/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก” (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 3/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นเรื่อง แรงงาน ต่างด้าว ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 3/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวรอ  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
179 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
180 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบ ลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 1/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ คปสอ.วังทอง และร่วมประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวังทอง รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 1/02/2564 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ในเขต PCU ร่วมใจวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 1/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
184 29/01/2564 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ระดับกระทรวง (Strategic Management System)  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 29/01/2564 สสจ. พิษณุโลก ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ของกลุ่มงานบริหารระหว่างโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.เพื่อติดตามการเบิก-จ่าย งบประมาณ  (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
186 29/01/2564 สสจ. พิษณุโลก จัดอบรมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทักษะด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และการสอบสวนโรคเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 29/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดพิธีปล่อยขบวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักรบชุดขาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
188 29/01/2564 สสจ.พิษณุโลก เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก เปิดอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
190 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
191 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน เพื่อพัฒนางานบริการตรวจสุขภาพ  (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 28/01/2564 สสจ. พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลักๆ 4 ภารกิจ (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปีงบประมาณ 2564  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
194 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ณ ตำบลหัวรอ และ บ้านท่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
196 27/01/2564 "สสจ.พิษณุโลก เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer : CPO) เขตสุขภาพที่ 2" (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 / 2564 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมกรณีจังหวัดสมุทรสาครขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สสจ.พิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
200 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกปฎิบัติการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
201 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากไฟป่าและเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2564 (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการยาเสพติด จำนวน 2 ตำแหน่ง (จ้างเหมา) ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ณ บ้านผารังหมี ม.3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง และม.8 บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 25/01/2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านระบบ Cisco Webex Webinar (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
209 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
210 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก Kick off โครงการ “ผู้ป่วยมะเร็งรักษาทุกที่ ที่มีความพร้อม”  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 22/01/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2564  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
213 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน PMQA หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 เรื่อง (พิจารณาการย้าย 3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช), (พิจารณาหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน) และ (พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน รพศ./รพช./สสอ. และเครือข่าย อสม. ประจำเดือนมกราคม 2564  (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาลสนาม การจัดอบรมทีมช่วยเหลือทีมควบคุมโรค CDCU และจัดอบรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์องค์กร เพื่อหาจุดเเข็งและโอกาสในการพัฒนาด้านการนำองค์กร (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
220 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4 / 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการ บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโล (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
222 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบริการ COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
223 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 20/01/2564 ทีม 3 หมอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ประเมินอาการป่วย และมอบความช่วยเหลือด้านการรักษา (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางระกำ เพื่อประเมินความพร้อมพื้นที่ ในการจัดสร้างอาคารพัสดุงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายกรณี COVID-19 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ รพ.จิตเวชพิษณุโลก และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมกิจกรรม Mcatt ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
229 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
230 19/01/2564 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่องดื่ม BK Performance The Snow ให้ สสจ.พิษณุโลก นำไปแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.พิษณุโลก และร่วมประชุม EOC กรณี Covid-19 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลกตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการเปิดสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหาร สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
235 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมฯ และรับมอบสิ่งของจากแม็คโคร เพื่อมอบให้ ศูนย์กักกันกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 14/01/2564 สสจ.พล.ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการ แพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 สสจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564  (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 14/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ กสทช.เขต 33 (พิษณุโลก) จัดอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 14/01/2564 การประชุมพิจารณาการสรรหา คัดเลือก บุคคล ผลงานและหน่วยงานด้านสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด 13 สาขา (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 14/01/2564 การประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนสายงานสหวิชาชีพที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวกรณีจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 1 ราย ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19 ในกรณีสถานศึกษากลับมาเปิดปกติ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19 ในกรณีสถานศึกษากลับมาเปิดปกติ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.) ครั้งที่ 1/2564 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564  (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
251 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ การเปิด-ปิด ร้านอาหาร, สถานบริการ และ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณ ตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (57) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 8/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพื้นที่ค่ายสฤษดิ์เสนา (64) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 7/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริษัทไทยแอโรว์จำกัด (โรงงาน พิษณุโลก) (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 6/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ คปสอ.นครไทย และ ร่วมประชุม คณะกรรมการ กวป. ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 11) ณ รพร.นครไทย (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 4/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง, กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษสร้าง ความรัก ความสามัคคี ชีวีปลอดภัย และ กิจกรรม Happy New Year เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 2/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางในการควบคุมป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
258 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม PHEOC ผ่านระบบ Web conference ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี COVID – 19 ครั้งที่ 6/2564 (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมร่วมปรึกษา หารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งบูรณาการร่วมกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
262 29/12/2563 ประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 41/2563 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 29/12/2563 ประชุมเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564 (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 38/2563 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 40/2563 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกัน สถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก กับบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราช (76) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
269 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออกตรวจโรงผลิตน้ำแข็ง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และเก็บตัวอย่างแรงงานชาวพม่า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 39 / 2563 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ทีม CDCU โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ  (14) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 25/12/2563 การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 25/12/2563 ประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจ/จุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2554 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 23/12/2563 สสจ.พิษณุโลก KiCK OFF มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ณ รพ.สต.บ้านสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 23/12/2563 ร่วมกิจกรรม "kick off" การขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลก เมืองสะอาด (PHISANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมือง สวย สองแคว สะอาดสดใส"  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมออกเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ และประเมินการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลก ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2563 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
281 21/12/2563 ประชุมคณะทำงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
282 18/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมเบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและงานอนามัย สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2563 ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
285 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.วังทอง ออกประเมินอาหารปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเรือนจำทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ต้องจัดทำรายงาน EIA ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเตล แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ พิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 16/12/2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
288 16/12/2563 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมออกปรึกษาหารือการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลก ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 15/12/2563 ผู้แทนสภากาชาดไทย มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับจังหวัดพิษณุโลก 9 อำเภอ 11 เครื่อง ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สสจ.พิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
292 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมการขับเคลื่อนวาระพิษณุโลกเมืองสะอาด Phitsanulok Clean and Tidy ณ ห้องประชุม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
293 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลก เก็บตัวอย่างตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้าเฝ้า รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
294 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคโควิด-19 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
295 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างควาปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จ.พิษณุโลก (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
297 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 16 / 2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 9/12/2563 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัดพิษณุโลก (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
299 9/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดทำแผนงานบริการด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ปี 2564 (40) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
300 8/12/2563 ร่วมสสจ.พิษณุโลก ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ และการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมืองพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
301 8/12/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์นักข่าว NBT พิษณุโลก ประเด็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลก ในสถานการณ์ Covid-19 และประเด็นการเฝ้าระวังโรคระบาดในฤดูหนาว (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
302 8/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
303 8/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
304 7/12/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาหารและยาเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 (48) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
305 7/12/2563 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 35/2563 (41) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
306 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
307 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บึงตะเคร็ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
308 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
309 4/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย” (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
310 4/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2563 (67) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
311 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับรางวัลฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย กรมควบคุมโรคประจำปี 2564 และมอบรางวัลเชิด ชูเกียรติเครือข่ายที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
312 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออกประเมินการพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อ ณ ตลาดนัด อบต.สมอแข จังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
313 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพครั้ง ที่ 7 Service Plan Sharing : New Normal Health System (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 2/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมคณะกรรมการป้องกัน และแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 2/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 2/12/2563 การประชุมเรื่องการ รีวิวกฎหมายต่างๆของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 2/12/2563 การประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น 12 สาขา เพื่อประกวดในระดับเขต และระดับภาค ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงาน ขับเคลื่อน ​จังหวัด​พิษณุโลก​สู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์​ ครั้งที่1 / 2563 (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
319 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
320 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชมรม อสม.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 30/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
323 26/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และรณรงค์ความปลอดภัย บนท้องถนน และพิธีปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยบนท้องถนนอำเภอวัดโบสถ์ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
324 26/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมเบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
325 25/11/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดประจำปี 2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
326 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
327 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
328 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และ แนวทางการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
329 24/11/2563 ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เรื่อง App หมอรู้จักคุณ  (30) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
330 24/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.สุพรรณบุรี และร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
331 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันส้วมโลก World Toilet Day 2020 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
332 18/11/2563 ประชุมการบูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์คนพิการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการพัฒนาแอปปลิเคชั่นและฐานข้อมูล (big data) สำหรับการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่คนพิการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก  (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
333 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ในกระแสเลือดประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
334 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สสจ.พิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
335 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ณ ห้อง ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
336 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมบูรณาการในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์/การประชุม ผอ.รพ.สต. อำเภอวัดโบสถ์/การอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี จังหวัดพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
338 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามกฏหมายใหม่ของกรมอนามัย ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
339 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
340 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
341 17/11/2563 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (24) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
342 17/11/2563 คณะเจ้าหน้าที่ จากสถานบริการสาธารณสุขเขตอำเภอนครไทย เข้าพบและประสานงาน การแก้ไขปัญหา การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (24) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
343 16/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคี ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
344 16/11/2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ค.ศ.ล. 5 ชั้น (26) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
345 16/11/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
346 14/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563” (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
347 13/11/2563 ร่วมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
348 13/11/2563 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลกออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ห่างไกล ณ หมู่ 12 บ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
349 12/11/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อติดตามการแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
350 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ทำการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
351 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรม จัดการบริการสุขภาพ ผ่าน Application : Cisco Webex Meeting (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
352 12/11/2563 ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (36) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
353 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ./รพศ. และ รพท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conference  (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
354 11/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “นโยบายการแพทย์ก้าวหน้ากรมการแพทย์ ปีงบประมาณปี 2564” ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ (37) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
355 11/11/2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ค.ส.ล. (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
356 10/11/2563 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (60) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
357 10/11/2563 สสจ.พิษณุโลก สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ณ ห้องประชุมริมน่าน2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
358 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส พิษณุโลก ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  (84) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
359 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 (52) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
360 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก และมูลนิธีเอ็มพลัส เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเอชไอวี (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
361 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
362 4/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงแรม ดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
363 4/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (COVID-19) ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
364 3/11/2563 ร่วมสนับสนุนการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ/รายใหม่ รับย้ายและผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
365 2/11/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
366 2/11/2563 สสจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รับมอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 13 ตู้ เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก  (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
367 30/10/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2563 และ มอบโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร และนวัตกรรมล้อหมุนใหกับผู้ได้รับรางวัล (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
368 29/10/2563 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
369 29/10/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 34 / 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
370 29/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  (61) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
371 28/10/2563 การประชุมสอบสัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ (Covid-19) (94) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
372 28/10/2563 สสจ.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอย กระทง และลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานลอยกระทง (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
373 28/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเนินมะปราง เพื่อพัฒนาผลักดันโฮมสเตย์ บ้านผารังหมี ให้ผ่านมาตรฐานสากล (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
374 27/10/2563 M catt จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตำบลงิ้วงาม เยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง (42) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
375 27/10/2563 สสจ.พิษณุโลกออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อตรวจสอบ, เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในงานลอยกระทงสองแควแลอดีตจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
376 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
377 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ร่วมกับกระทรวงพม. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม พมจ.พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
378 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม กชภจ. เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูน จำนวน 2 อำเภอ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พิษณุโลก  (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
379 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเครือข่ายการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง เขต 2 ปี 2564 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
380 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม อสม.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2563 เพื่อมอบนโยบายการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
381 23/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
382 23/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีวางพวงมาลา และร่วมพิธี วันทยหัตถ์ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
383 22/10/2563 ประชุมการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
384 22/10/2563 ออกประเมินโรงพยาบาลพิษณุเวชเพื่อเป็นสถานที่กักกันทางเลือก Alternative Local Quarantine ของจังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
385 21/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
386 21/10/2563 ประชุมการบริหารจัดการกำลังคนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังคนด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ มีศักยภาพ รวมทั้งมีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
387 20/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
388 20/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.ชุมชน สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
389 19/10/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมพิธีเปิด “คลินิกการแพทย์แผนไทย” ณ บริเวณ อาคารทดสอบ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
390 19/10/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.พิษณุโลก  (53) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
391 19/10/2563 การประชุมจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2564  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
392 16/10/2563 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ, รพ.ศูนย์, รพ.ชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (84) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
393 16/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และ รพ.วังทอง ออกตรวจรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย clean food good taste ณ โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
394 16/10/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
395 16/10/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน และ จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ล้างห้องน้ำเพื่อป้องกันโรค COVID-19 (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
396 14/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
397 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  (66) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
398 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตลาด 120 ปี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
399 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วันจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
400 12/10/2563 สสจ.พิษณุโลกดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
401 10/10/2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
402 9/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ออกเตรียมสถานที่จุดทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง จัดเตรียม ภาชนะสำหรับใส่ขยะ คัดแยกขยะ และมอบเจลล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย พิษณุโลก ใช้ในกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จ พอ.สว. (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
403 8/10/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเติมสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
404 8/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมการประชุม Covid-19 ครั้งที่ 1/2564 (Safety to Safety Travel) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
405 8/10/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เขต 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
406 7/10/2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นพ.สสจ.พล. และคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานที่รับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (61) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
407 7/10/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
408 6/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ติดตามการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
409 6/10/2563 การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
410 6/10/2563 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว basic payment (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
411 6/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข จาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
412 5/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
413 5/10/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
414 5/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ครั้งที่ 11 / 2563 (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
415 2/10/2563 การประชุมพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ, กลุ่มงานควบคุมโรค และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (57) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
416 2/10/2563 เครือข่ายงดเหล้า พิษณุโลก เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอำนวยการเครือข่ายด้วยดีมาโดยตลอด (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
417 1/10/2563 สสจ.พิษณุโลกเข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้ AED โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
418 1/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ติดตามการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
419 1/10/2563 ประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 “อสม.รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ประเทศ ไทยแข็งแรง” (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
420 29/09/2563 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบาย สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
421 28/09/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก ครั้งที่ 8 / 2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
422 28/09/2563 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดประเภทจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจําปี 2563  (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
423 25/09/2563 เสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการนำตัวแบบ Six Building Blocks Plus One ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) (67) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
424 25/09/2563 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนร่วมกับชมรม อสม.ของจังหวัดพิษณุโลก (50) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
425 25/09/2563 การประชุมจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด สสจ.พิษณุโลก ให้สอดคล้องกับแผนการจัดบริการของเขตสุขภาพที่ 2  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
426 25/09/2563 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 33/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
427 24/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออก “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดย่านใหญ่ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
428 24/09/2563 ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.และหน่วยราชการในพระองค์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมอาสาสมัคร พอ.สว. จ.พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
429 23/09/2563 นพ.สสจ.พล.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 และปาฐกถาพิเศษเรื่องก้าวข้ามความท้าทายสู่วิถีใหม่แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
430 22/09/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (52) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
431 21/09/2563 สสจ.พิษณุโลก นำประธานชมรม อสม.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
432 18/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมบรรยายในหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
433 18/09/2563 การประชุมเวทีวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” และรับโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
434 18/09/2563 พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม (55) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
435 17/09/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (CDCU) ให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 2) (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
436 17/09/2563 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และเตรียม ความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2564 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
437 17/09/2563 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนกันยายน 2563  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
438 16/09/2563 จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
439 16/09/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประกวดผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
440 15/09/2563 การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
441 15/09/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมการปลูกกัญชาในโรงพยาบาล (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
442 14/09/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ รพ.ชุมชน เพื่อคัดเลือกบรรจุข้าราชการ และคัดเลือกพนักงานราชการ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัด สสจ.พล.  (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
443 14/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างอาคาร สสจ.พล. แห่งใหม่ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามงวดงาน (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
444 14/09/2563 สสจ.พล.ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวันหมออนามัยประจำปี 2563 รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้านภัย Covid - 19 อย่างยั่งยืน (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
445 14/09/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ออกประเมินโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
446 11/09/2563 สสจ.พล.นำเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี สู่พลังการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืง”และรับมอบรางวัลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 / 2563 (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
447 10/09/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคกลาง) ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
448 9/09/2563 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ของจังหวัดพิษณุโลก (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
449 9/09/2563 คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง อาคาร สสจ.พิษณุโลก แห่งใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
450 9/09/2563 จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะทำงาน Service Plan สาขากัญชาทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้กับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ จังหวัดพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
451 8/09/2563 เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (CDCU) ให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1) (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
452 3/09/2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมแสดงจุดยืน แบนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อปกป้องเกษตรกรและประชาชน (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
453 3/09/2563 รับมอบสายคล้องหูหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ในโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้าน พลังยิ่งใหญ่”  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
454 2/09/2563 เกิดอัคคีภัย​ ไฟไหม้บ้านที่​ ม.4 ต.บ้านไร่​ อ.บางกระทุ่ม​ จ. พิษณุโลก (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
455 2/09/2563 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
456 2/09/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพที่ 2 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
457 2/09/2563 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ได้ออกพื้นที่caseผู้ป่วยจิตเวชขาดยา ตามมาตรา ๒๒ (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
458 28/08/2563 สสจ.พิษณุโลก รับมอบโล่ “หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” จาก สปสช.เขต 2 พิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
459 28/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ (CBE) ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
460 27/08/2563 สสจ.พิษณุโลก นำทีมเลขานุุการคณะกรรมการ พชอ. จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกและประเด็นการดำเนินงานเพื่อประยุกต์ ไปสู่การพัฒนางาน ณ พชอ. อ.แม่ใจ และ รพ.สต.เจริญราษฎร์ จ.พะเยา (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
461 27/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน ควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา อ.แม่สอด จ.ตาก (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
462 26/08/2563 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
463 26/08/2563 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนา เมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
464 25/08/2563 รับการประเมินมาตรฐานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team; SAT) และมาตรฐานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investigation Team) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
465 25/08/2563 พิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใหม่ตามมติ ครม. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (140) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
466 24/08/2563 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
467 24/08/2563 มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตามมติ ครม.รุ่นที่ 2  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
468 21/08/2563 ประชุมการบันทึกและติดตามผลการดำเนินงานยุติเอดส์ตามมาตรการ  (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
469 21/08/2563 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน เพื่อพิจารณารับรองหมอพื้นบ้านจำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
470 20/08/2563 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก, คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลโดยระบบพี่เลี้ยง (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
471 20/08/2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
472 18/08/2563 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
473 17/08/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ในการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
474 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกิจกรรมการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียน ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
475 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ สคร.ที่ 2, สรรพสามิต พิษณุโลก และเทศบาลนคร พิษณุโลก ออกตรวจและบังใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
476 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (48) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
477 17/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยก่อน, ระหว่าง, หลังการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยหนักที่มีการบาดเจ็บทางสมอง (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
478 13/08/2563 สอบสัมภาษณ์บรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษรอบที่ 2  (274) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
479 13/08/2563 การประกวดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต/ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ /ชมรมอสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ดีเด่นระดับจังหวัดพิษณุโลก และมอบโล่รางวัล อสม. ดีเด่น 12 สาขา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
480 13/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานด้านเภสัชกรในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
481 12/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ บริเวณบึงลาดบัวขาว (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
482 12/08/2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
483 12/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
484 11/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
485 11/08/2563 เขตสุขภาพที่ 2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการ พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กแบบเน้นคุณค่าด้วยนวัตกรรม 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
486 11/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
487 10/08/2563 การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
488 7/08/2563 สสจ.พล.มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
489 7/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
490 6/08/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมนักกฎหมายสาธารณสุข เขต 2 ณ หมื่นด้ง โฮมสเตย์ ศรีสัชณาลัย สุโขทัย (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
491 4/08/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคให้แก่เครือข่ายในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
492 4/08/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการประกวดนวัตกรรมและประกวดผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Plus (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
493 3/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ณ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
494 31/07/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 ก.ค. 63 (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
495 30/07/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบริหารกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับแผนการจัดบริการของเขตสุขภาพที่ ๒ ” (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
496 30/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7 / 2563 (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
497 24/07/2563 สสจ.พิษณุโลกประชุม การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อปท.จังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
498 24/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
499 24/07/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
500 24/07/2563 สสจ.พล.จัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางป้องกันและปราบปรามทุจริต ด้านพัสดุ และการติดตามกำกับในการจัดทำแบบประเมิน ITA หลักฐานเชิงประจักษ์ (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
501 21/07/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดงานประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น 12 สาขา ในระดับจังหวัด ปี 2563 (87) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
502 21/07/2563 สสจ.พล.จัดโครงการอบรมการขึ้นทะเบียนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการครอบครองที่ดินราชพัสดุของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563  (57) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
503 20/07/2563 การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
504 17/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรยาเสพติด ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
505 17/07/2563 สสจ.พล.ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
506 17/07/2563 สสจ.พล.ประชุมคณะทำงานพัฒนากลไกลประสานงานระดับจังหวัด (PCM) ร่วมกับหลายภาคส่วนราชการ (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
507 16/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประชุมถอดบทเรียนภารกิจสื่อสารความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ สคร.2  (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
508 16/07/2563 สสจ.พล.ประชุมติดตามการบริหารจัดการคลังพัสดุใน รพ.ชุมชน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชน (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
509 16/07/2563 คณะผู้บริหาร สสจ.พล.ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
510 15/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมพิจารณางบลงทุนเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 ณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
511 14/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมการทำงานต้านเอชไอวี/เอดส์ โครงการ USAID/EpiC (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
512 14/07/2563 สสจ.พล.ประชุมร่วมกับ รพ.เอกชน ในการเข้าคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
513 14/07/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในงาน “วันเบนทูล” ประจำปี 2563 ณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
514 13/07/2563 นพ.สสจ.พล.มอบนโยบายในการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
515 13/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่งานธุรการเพื่อจัดการความรู้ งานสารบรรณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
516 10/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จ.พิษณุโลก รอบที่ 2 / 2563 (67) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
517 9/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับการตรวจราชการ​กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 2​ ปีงบประมาณ 2563 (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
518 2/07/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
519 1/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 2 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
520 1/07/2563 สสจ.พล. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (83) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
521 29/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6 / 2563 (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
522 29/06/2563 สสจ.พล.ร่วมให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงเรียน (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
523 29/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการ “ รู้ไว้ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ปี 2563 ” (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
524 26/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวน “ลด ละ เลิกเหล้า” ในช่วงเข้าพรรษา ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart อสม. (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
525 26/06/2563 สสจ.พล.ร่วมกับ สสอ.สอบสัมภาษณ์ ผอ.รพ.สต. ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
526 26/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
527 25/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและสามัคคีภายในองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
528 25/06/2563 สสจ.พล.มอบของเล่นและเงินจำนวนหนึ่งให้กับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้เด็กเล็ก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
529 25/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
530 25/06/2563 มูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พล. (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
531 23/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 (98) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
532 23/06/2563 สสจ.พล.ร่วมกับ รพศ.และ รพช.คัดเลือกแพทย์สมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
533 22/06/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์บุคลากรสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563  (249) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
534 19/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
535 19/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำคำของบลงทุน รพช.ในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565  (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
536 19/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประชุมร่วมกับชมรม อสม.จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมริมน่าน สสจ.พล. (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
537 19/06/2563 สสจ.พล.เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
538 17/06/2563 นพ.สสจ.พล.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
539 17/06/2563 สสจ.พล. จัดประชุมการปฏิบัติงานในเรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
540 12/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
541 12/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการและฝึกอบรม (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
542 11/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบ web conference (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
543 10/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 28 / 2563  (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
544 10/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เรื่องกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด และการเตรียมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการเปิดสถานศึกษา (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
545 10/06/2563 การประชุมคณะทำงานการพิจารณาคำขอลงทุน/งบค่าเสื่อม/งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดและงบอื่นๆ ครั้งที่ 1 / 2563 (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
546 9/06/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
547 5/06/2563 สสจ.พล.บรรยายแนวทางดำเนินการตามมาตรการ “ พิษณุโลกวิถีใหม่ พ้นภัยโควิด ” ในโรงงาน  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
548 5/06/2563 สสจ.พล.ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในจังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
549 5/06/2563 นพ.สสจ.พล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้อง ประชุมเบนทูล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
550 4/06/2563 สสจ.พล.ประชุม PHEOC ร่วมกับหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขใน จ.พิษณุโลก ผ่านระบบ Web conference (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
551 2/06/2563 สสจ.พล. ร่วมพิธีมอบธง " หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด " จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
552 2/06/2563 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจฯแก่หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
553 29/05/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการวางแผนและประเมิน สสจ.พิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
554 29/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
555 28/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมหารือในการเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
556 27/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
557 21/05/2563 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
558 21/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
559 20/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 25 / 2563 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
560 18/05/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรมอำเภอปลอดโควิด-19 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ ที่มีธงเขียวปักปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  (104) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
561 15/05/2563 สสจ.พล.ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมป้องกันโรค โควิด 19 และงบลงทุนประจำปี 2563 (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
562 15/05/2563 ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และผอ.รพ.จิตเวช พิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พิษณุโลก (99) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
563 14/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
564 8/05/2563 สสจ.พล. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจแนะนำ กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (110) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
565 7/05/2563 สสจ.พิษณุโลก, ปกครอง จ.พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ  (125) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
566 5/05/2563 สสจ.พล. รพ.พุทธชินราขพิษณุโลก สสอ.เมือง และสคร.2 ร่วมประชุมแนวทางการผ่อนปรนตาม New Normal (123) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
567 28/04/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ตามมาตรการของจังหวัดในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
568 28/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT North 11 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
569 27/04/2563 ประชุมระดมสมองแนวทางการทำบรรทัดฐานใหม่ (new normal) กับส่วนราชการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
570 26/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมทั้งการคลาย lock ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. 63 (127) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
571 24/04/2563 นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับพลตรีวุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
572 24/04/2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
573 11/03/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อ.เนินมะปราง (150) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
574 1/03/2563 โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง  (147) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
575 26/02/2563 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (159) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
576 11/02/2563 กิจกรรม จิตอาสา รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (160) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
577 11/02/2563 X-ray Digital Mobile ตรวจคัดกรองโรควัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ (152) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
578 4/02/2563 กิจกรรม จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (118) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
579 13/01/2563 "ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง" 12 มกราคม 2563 (181) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
580 7/01/2563 ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (270) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
581 5/01/2563 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณี ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (250) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
582 4/01/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการและสนธิกำลังบุคลากร, เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เข้าคัดกรอง ประเมินสุขภาพ เจาะเลือดและดูแลรักษาผู้ต้องขัง 3,400 คน จากโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
583 26/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน จัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และทำการถอนฟัน ผ่าฟันคุดแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 366 คน ตาม  (166) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
584 20/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตามโครงการ  (150) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
585 19/12/2562 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  (143) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
586 13/12/2562 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (160) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
587 5/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่่งชาติ (182) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
588 29/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (226) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
589 28/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ ราชทัณฑ์ปันสุข ” ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก (193) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
590 27/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” (187) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
591 26/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ ยามเช้า" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (226) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
592 21/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (190) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
593 20/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (152) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
594 19/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาการขอย้าย ขอโอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 (189) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
595 14/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก อายุ 1 – 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่ครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ (197) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
596 14/11/2562 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอภิปรายสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร Public Health Leadership for Change  (144) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
597 13/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม “การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
598 12/11/2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สสจ.หลังใหม่และการก่อสร้างรพ.พุทธ ณ บึงแก่งใหญ่  (125) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
599 12/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (133) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
600 8/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
601 8/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2  (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
602 7/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดทีมตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารในเทศกาลลอยกระทง “สองแคว แล อดีต” ปี 2562 (115) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
603 7/11/2562 ผู้แทนสำนักพระราชวัง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE (140) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
604 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 (145) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
605 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (125) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
606 3/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม "วิ่งสานฝันเพื่อน้อง 9 อำเภอ" (150) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
607 1/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานตลาดน้ำต้นก้ามปู พิษณุโลก (111) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
608 29/10/2562 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย (175) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
609 23/10/2562 น้อมรำลึกและถวายราชสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระปิยมหาราช (164) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
610 21/10/2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (165) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
611 18/10/2562 การประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้งาน Application หมอรู้จักคุณ (127) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
612 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (181) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
613 11/10/2562 บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 รายการ  (260) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
614 10/10/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ 2563 (153) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
615 9/10/2562 การรณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
616 8/10/2562 การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (140) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
617 2/10/2562 การพัฒนากลยุทธ กลวิธีในแผนปฏิบัติการ 2563 (220) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
618 30/09/2562 การลงนามบันทึกความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและส่งมอบ รพ.สต.พลายชุมพล ให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล  (227) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
619 30/09/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เนื่องในเทศกาลกินเจ (152) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
620 27/09/2562 การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 (189) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
621 24/09/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (151) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
622 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (303) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
623 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
624 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (327) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
625 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (294) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
626 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (363) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
627 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
628 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (171) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
629 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (178) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
630 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (136) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
631 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (127) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
632 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
633 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (146) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
634 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (177) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
635 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
636 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
637 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
638 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
639 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
640 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
641 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
642 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
643 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
644 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
645 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
646 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
647 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
648 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (203) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
649 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
650 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
651 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
652 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
653 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
654 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
655 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
656 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (211) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
657 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
658 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
659 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
660 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
661 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
662 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (149) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
663 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
664 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
665 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
666 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
667 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
668 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
669 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
670 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
671 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
672 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
673 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
674 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
675 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
676 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (182) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
677 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
678 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
679 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
680 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
681 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (156) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
682 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
683 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
684 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
685 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
686 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
687 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
688 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
689 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
690 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
691 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
692 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
693 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
694 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
695 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
696 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (174) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
697 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (189) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
698 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
699 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
700 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
701 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
702 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (156) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
703 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
704 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
705 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
706 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
707 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
708 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
709 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
710 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (162) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
711 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
712 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (162) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
713 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
714 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
715 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (281) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
716 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
717 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
718 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
719 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
720 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (297) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
721 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (249) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
722 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (296) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
723 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
724 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (272) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
725 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
726 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
727 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
728 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
729 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (275) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
730 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (272) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
731 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (270) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
732 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
733 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
734 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
735 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (296) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
736 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
737 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
738 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
739 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
740 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
741 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (276) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
742 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
743 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (268) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
744 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
745 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
746 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
747 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
748 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (256) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
749 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (318) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
750 5/07/2561 Big Cleaning Day (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
751 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
752 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
753 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
754 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
755 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
756 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
757 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
758 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
759 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (266) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
760 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
761 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
762 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (279) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
763 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
764 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (292) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
765 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (312) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
766 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (321) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
767 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
768 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
769 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
770 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
771 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (266) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
772 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (369) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
773 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (356) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
774 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (330) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
775 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
776 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
777 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (358) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
778 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (256) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
779 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (211) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
780 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
781 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (247) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
782 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
783 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
784 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (292) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
785 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
786 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (319) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
787 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (325) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
788 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
789 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (203) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
790 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
791 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
792 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
793 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
794 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (291) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
795 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (288) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
796 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
797 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
798 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (299) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
799 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
800 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
801 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
802 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
803 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
804 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
805 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
806 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
807 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
808 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
809 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
810 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
811 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (316) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
812 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
813 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (365) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
814 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
815 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
816 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
817 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (284) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
818 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (274) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
819 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
820 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (247) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
821 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
822 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (294) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
823 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (308) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
824 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
825 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (287) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
826 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
827 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (306) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
828 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
829 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
830 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
831 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
832 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (291) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
833 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
834 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (331) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
835 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
836 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
837 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
838 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (336) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
839 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (355) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
840 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (310) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
841 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (352) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
842 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (371) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
843 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
844 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (336) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
845 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (408) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
846 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (250) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
847 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
848 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (345) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
849 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (363) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
850 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (315) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
851 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (311) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
852 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (349) กลุ่มง