สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวกิจกรรม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 5/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่่งชาติ (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
2 29/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3 28/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ ราชทัณฑ์ปันสุข ” ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
4 27/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
5 26/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ ยามเช้า" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
6 21/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (119) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
7 20/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (84) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
8 19/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาการขอย้าย ขอโอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
9 14/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก อายุ 1 – 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่ครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
10 14/11/2562 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอภิปรายสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร Public Health Leadership for Change  (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11 13/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม “การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
12 12/11/2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สสจ.หลังใหม่และการก่อสร้างรพ.พุทธ ณ บึงแก่งใหญ่  (57) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
13 12/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
14 8/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (44) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
15 8/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
16 7/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดทีมตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารในเทศกาลลอยกระทง “สองแคว แล อดีต” ปี 2562 (42) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
17 7/11/2562 ผู้แทนสำนักพระราชวัง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
18 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
19 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (46) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
20 3/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม "วิ่งสานฝันเพื่อน้อง 9 อำเภอ" (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
21 1/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานตลาดน้ำต้นก้ามปู พิษณุโลก (59) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
22 29/10/2562 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย (98) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
23 23/10/2562 น้อมรำลึกและถวายราชสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระปิยมหาราช (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
24 21/10/2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
25 18/10/2562 การประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้งาน Application หมอรู้จักคุณ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
26 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
27 11/10/2562 บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 รายการ  (181) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
28 10/10/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ 2563 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
29 9/10/2562 การรณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
30 8/10/2562 การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
31 2/10/2562 การพัฒนากลยุทธ กลวิธีในแผนปฏิบัติการ 2563 (145) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
32 30/09/2562 การลงนามบันทึกความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและส่งมอบ รพ.สต.พลายชุมพล ให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล  (137) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
33 30/09/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เนื่องในเทศกาลกินเจ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
34 27/09/2562 การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
35 24/09/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
36 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (204) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
37 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
38 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
39 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (225) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
40 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (272) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
41 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
42 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
43 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
44 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
45 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
46 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
47 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
48 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
49 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
50 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
51 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (82) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
52 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (92) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
53 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (77) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
54 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
55 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
56 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
57 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
58 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
59 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
60 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
61 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
62 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
63 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
64 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
65 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
66 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
67 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
68 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
69 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
70 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
71 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
72 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
73 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
76 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
77 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
78 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
79 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
80 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
81 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
82 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
83 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
84 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
85 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
86 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
87 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
89 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
90 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (116) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
91 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
93 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
94 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
95 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
96 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
97 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
99 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
100 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
101 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
102 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (104) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
104 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
105 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
106 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
107 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
108 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
109 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
110 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
112 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
113 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
114 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
116 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
119 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (114) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
120 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
121 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
122 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
123 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
124 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
125 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
126 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
127 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
128 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
129 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
130 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
132 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
133 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
134 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
135 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
136 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
137 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
138 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
139 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
140 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
141 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
142 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (149) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
147 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
148 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
150 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (119) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
152 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
155 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
156 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
157 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
158 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
163 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 5/07/2561 Big Cleaning Day (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
166 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
179 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
180 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
184 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
186 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
188 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
190 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
191 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
194 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
196 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (162) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
200 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
201 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
209 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
210 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
213 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
220 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
222 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
223 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
229 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
230 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
235 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (249) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
251 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (274) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (303) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
258 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (274) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (320) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
262 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
269 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (330) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (298) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
281 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
282 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
285 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
288 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (174) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
292 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
293 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
294 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
295 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
297 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
299 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
300 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
301 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
302 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (288) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
303 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
304 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
305 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
306 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
307 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
308 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
309 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
310 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
311 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
312 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
313 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
319 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
320 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (367) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th