สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวสาร - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 12/12/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  (129) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3 อัตรา) (158) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (75 อัตรา) (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 11/12/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ) (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน/อาวุโส) (72) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 5/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่่งชาติ (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
6 29/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
7 28/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 28/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ ราชทัณฑ์ปันสุข ” ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
9 27/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
10 26/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ ยามเช้า" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562) (484) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
12 26/11/2562 เชิญประชุม คปสจ./กวป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (64) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
13 21/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (119) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
14 20/11/2562 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 20/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (84) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
16 20/11/2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซืื้อจัดจ้าง (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 20/11/2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (33) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 19/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาการขอย้าย ขอโอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
19 15/11/2562 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2562 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 14/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก อายุ 1 – 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่ครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
21 14/11/2562 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอภิปรายสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร Public Health Leadership for Change  (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
22 13/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม “การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
23 12/11/2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สสจ.หลังใหม่และการก่อสร้างรพ.พุทธ ณ บึงแก่งใหญ่  (57) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
24 12/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
25 12/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (31) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 8/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (44) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
27 8/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
28 7/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดทีมตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารในเทศกาลลอยกระทง “สองแคว แล อดีต” ปี 2562 (42) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
29 7/11/2562 ผู้แทนสำนักพระราชวัง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
30 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
31 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (46) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
32 3/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม "วิ่งสานฝันเพื่อน้อง 9 อำเภอ" (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
33 1/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานตลาดน้ำต้นก้ามปู พิษณุโลก (59) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
34 30/10/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (175) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 29/10/2562 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย (98) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
36 24/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
39 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (41) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
40 23/10/2562 น้อมรำลึกและถวายราชสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระปิยมหาราช (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
41 22/10/2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่๒ (98) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
42 21/10/2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
43 19/10/2562 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2562 (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 18/10/2562 การประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้งาน Application หมอรู้จักคุณ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
45 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
46 11/10/2562 บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 รายการ  (181) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
47 10/10/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 10/10/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ 2563 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
49 9/10/2562 การรณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
50 8/10/2562 การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
51 2/10/2562 การพัฒนากลยุทธ กลวิธีในแผนปฏิบัติการ 2563 (145) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
52 30/09/2562 การลงนามบันทึกความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและส่งมอบ รพ.สต.พลายชุมพล ให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล  (137) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
53 30/09/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เนื่องในเทศกาลกินเจ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
54 27/09/2562 การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
55 24/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
56 24/09/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
57 19/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 13/09/2562 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2562 (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (903) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 9/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้่าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  (282) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
61 6/09/2562 แบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
62 6/09/2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 5/09/2562 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (135) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
64 5/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (119) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (179) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
67 3/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (228) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 29/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 28/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะะเบียนจังหวัด (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 28/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
71 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (53) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 27/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (96) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
74 26/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
75 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
77 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (176) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
78 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
79 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (67) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
80 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (107) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
81 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (142) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
82 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
84 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (216) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (131) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (115) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
88 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (436) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (77) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
90 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (146) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
91 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (280) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
92 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (292) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
93 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
95 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (537) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
96 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (158) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
97 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (98) กลุ่มงานคลินิคบริการ
98 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (892) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
99 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
100 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (176) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (172) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
104 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (143) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
105 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (404) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
106 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (204) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
107 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
108 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (235) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
109 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
110 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (82) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
111 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (142) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
113 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
114 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (102) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
115 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
116 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (183) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
119 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (80) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
120 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (225) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
121 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (272) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
122 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
123 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (105) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
124 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (209) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
125 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (152) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
126 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (194) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
127 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
128 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
129 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (116) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
132 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
133 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
134 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (205) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
135 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
136 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
137 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
138 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
139 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (272) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
140 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (168) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
141 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
142 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
143 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (103) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
144 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
145 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (107) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
146 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
147 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
148 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (154) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
150 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (133) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
151 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
152 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (217) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
155 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (82) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
156 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (92) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
157 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
159 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (77) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
164 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
165 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (63) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
174 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (543) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
175 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (210) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
182 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
184 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
186 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
188 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (156) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
191 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
193 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
194 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
197 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
199 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (84) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
205 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
206 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
207 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
208 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
211 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
212 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (253) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
214 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (357) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
218 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (297) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (235) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
220 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (126) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
222 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (427) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (169) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
224 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
226 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
228 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
234 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
235 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (535) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
236 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,909) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
249 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
250 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
251 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (135) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (236) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
256 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
260 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
262 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (116) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
269 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (172) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
272 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (659) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
273 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (159) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
276 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
281 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (104) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
288 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (176) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (187) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
292 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
293 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (153) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
294 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
295 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
297 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
300 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
301 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (475) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
303 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
304 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
305 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
306 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (114) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
307 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
308 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
309 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
310 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
311 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (148) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
312 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
316 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
319 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (397) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
320 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (114) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
324 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
325 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
326 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
327 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
328 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
329 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (250) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
330 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
331 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
332 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
333 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
334 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
335 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
336 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
338 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
339 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (3,629) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
340 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (197) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
341 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
342 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
343 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
344 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
345 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
346 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
347 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
348 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
349 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
350 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
351 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
352 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
353 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
354 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
355 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
356 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
357 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
358 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (143) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
359 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
360 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
361 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
362 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
363 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (241) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
364 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
365 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
366 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
367 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
368 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
369 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
370 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
371 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
372 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
373 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
374 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
375 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
376 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
377 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
378 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
379 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
380 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
381 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
382 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
383 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
384 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
385 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
386 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
387 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
388 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
389 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
390 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
391 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
392 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
393 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
394 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
395 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (176) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
396 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
397 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
398 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
399 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
400 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
401 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
402 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (446) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
403 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
404 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
405 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
406 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
407 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
408 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
409 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
410 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
411 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
412 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (149) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
413 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
414 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
415 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
416 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
417 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
418 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
419 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
420 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
421 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
422 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
423 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
424 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
425 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
426 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
427 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
428 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
429 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
430 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
431 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
432 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
433 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
434 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
435 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
436 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
437 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
438 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
439 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (175) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
440 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
441 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
442 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
443 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
444 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
445 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
446 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (518) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
447 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
448 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
449 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (260) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
450 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
451 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
452 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (237) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
453 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
454 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
455 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
456 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
457 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
458 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
459 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
460 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
461 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
462 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
463 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
464 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
465 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
466 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
467 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
468 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
469 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
470 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
471 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
472 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
473 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
474 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
475 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
476 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
477 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
478 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
479 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (149) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
480 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
481 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
482 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
483 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
484 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (371) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
485 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (119) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
486 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
487 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (195) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
488 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
489 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
490 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (192) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
491 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
492 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
493 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
494 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
495 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
496 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
497 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (153) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
498 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (132) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
499 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (138) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
500 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
501 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
502 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
503 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
504 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
505 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
506 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,110) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
507 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
508 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
509 5/07/2561 Big Cleaning Day (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
510 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
511 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
512 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (555) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
513 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (446) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
514 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
515 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
516 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (311) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
517 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
518 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
519 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
520 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
521 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
522 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (614) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
523 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
524 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
525 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
526 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
527 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
528 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
529 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
530 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
531 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
532 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,078) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
533 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
534 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
535 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (847) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
536 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
537 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
538 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
539 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
540 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
541 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
542 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
543 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
544 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (888) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
545 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
546 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
547 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
548 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
549 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
550 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
551 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
552 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
553 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (162) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
554 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
555 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
556 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
557 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
558 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
559 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (231) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
560 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
561 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
562 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
563 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
564 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
565 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (218) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
566 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (369) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
567 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
568 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
569 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
570 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
571 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
572 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (808) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
573 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (175) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
574 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (266) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
575 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
576 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
577 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (212) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
578 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
579 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (158) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
580 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
581 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
582 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
583 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
584 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
585 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
586 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
587 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
588 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
589 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
590 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
591 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
592 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
593 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
594 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
595 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
596 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
597 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
598 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (259) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
599 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
600 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
601 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
602 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
603 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
604 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
605 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
606 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
607 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
608 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
609 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
610 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
611 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
612 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
613 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
614 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
615 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
616 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
617 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (249) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
618 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
619 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
620 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
621 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
622 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
623 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
624 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (592) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
625 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
626 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
627 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (312) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
628 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
629 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
630 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
631 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
632 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (278) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
633 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (270) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
634 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (665) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
635 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
636 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
637 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (274) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
638 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
639 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
640 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (462) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
641 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (303) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
642 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (704) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
643 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (856) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
644 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
645 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (505) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
646 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (240) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
647 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (235) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
648 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (274) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
649 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,606) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
650 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
651 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
652 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (345) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
653 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
654 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
655 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (320) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
656 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
657 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (275) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
658 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
659 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
660 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
661 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
662 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
663 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
664 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
665 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
666 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (274) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
667 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
668 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (358) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
669 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
670 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
671 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (464) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
672 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
673 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
674 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
675 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
676 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
677 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (472) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
678 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
679 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
680 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
681 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
682 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
683 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
684 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
685 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (303) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
686 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (334) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
687 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (385) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
688 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
689 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
690 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
691 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
692 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (240) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
693 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
694 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
695 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
696 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
697 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
698 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
699 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,129) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
700 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
701 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
702 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (330) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
703 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (298) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
704 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (264) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
705 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
706 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
707 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
708 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
709 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (205) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
710 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
711 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
712 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (345) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
713 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (395) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
714 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (429) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
715 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
716 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
717 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
718 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (307) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
719 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
720 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
721 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
722 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
723 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
724 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
725 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (174) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
726 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
727 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
728 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
729 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
730 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
731 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
732 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (628) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
733 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (388) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
734 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
735 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (325) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
736 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
737 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
738 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
739 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
740 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
741 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (518) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
742 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
743 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
744 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
745 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
746 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
747 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
748 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
749 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
750 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
751 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
752 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
753 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (288) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
754 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (327) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
755 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (730) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
756 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
757 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
758 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
759 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (475) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
760 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
761 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
762 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,425) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
763 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
764 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (196) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
765 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
766 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
767 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
768 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (289) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
769 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (591) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
770 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
771 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
772 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
773 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
774 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
775 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
776 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
777 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
778 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
779 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (415) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
780 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
781 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
782 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
783 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (457) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
784 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
785 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
786 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
787 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
788 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
789 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (367) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
790 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (306) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
791 3/10/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ป่ีงบประมาณ 2559 (1,033) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
792 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (456) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
793 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
794 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (352) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
795 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (391) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
796 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (296) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
797 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
798 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (340) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
799 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
800 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (504) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
801 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (550) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
802 18/09/2560 งบทดลองบัญชีGFMIS เดือน สค60 (312) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
803 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (471) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
804 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (436) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
805 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (709) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
806 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (560) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
807 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (608) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
808 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (681) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
809 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (376) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
810 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
811 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (402) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
812 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
813 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,031) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
814 10/08/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน กรกฎาคม 2560 (325) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
815 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (353) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
816 7/08/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560 (584) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
817 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (711) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
818 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (935) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
819 19/07/2560 เอกสารการประชุม PMQA วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ (410) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
820 12/07/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน มิถุนายน 2560 (318) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
821 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (448) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
822 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (619) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
823 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (466) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
824 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (379) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
825 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (541) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
826 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (696) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
827 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (743) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
828 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (826) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
829 14/06/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน พฤษภาคม 2560 (312) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
830 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (889) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
831 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (523) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
832 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (711) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
833 31/05/2560 เอกสารประกอบการประชุม PMQA_ส่วนภูมิภาค สป.สธ.  (426) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
834 26/05/2560 ใบสมัครนำเสนอผลงางในการประชุมวิชาการ สสจ.พิษณุโลก ปี 2650 (371) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
835 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (674) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
836 17/05/2560 งบทดลองระบบ GFMIS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2560 (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
837 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (594) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
838 16/05/2560 งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน เมษายน 2560 (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
839 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (320) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
840 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (903) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
841 4/05/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (433) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
842 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (712) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
843 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (643) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
844 19/04/2560 แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำทำเนียบนักวิจัยของหน่วยงาน ปี 2560 (372) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
845 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (470) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
846 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
847 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (786) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
848 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (836) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
849 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (336) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
850 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (313) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
851 31/03/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลวิจัย ตรวจราชการ (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
852 31/03/2560 ตก 1 แบบรายงานการตรวจราชการระดับอำเภอ.docx (311) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
853 31/03/2560 แบบรายงานของ วช, คู่มือประกอบการสำรวจการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 2559 (307) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
854 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,093) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
855 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (389) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
856 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (292) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
857 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,057) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
858 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (432) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
859 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (387) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
860 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
861 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
862 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (427) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
863 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
864 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (528) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
865 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
866 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (254) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
867 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
868 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
869 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
870 9/02/2560 บรรยายการอบรมการสร้างผลงานในกลุ่มสนับสนุน 10 ก.พ. 60 (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
871 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
872 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
873 2/02/2560 รายงานประจำปี 2559 (438) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
874 1/02/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปรับปรุง 30 ม.ค.2560 (668) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
875 26/01/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560  (503) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
876 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (295) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
877 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (307) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
878 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (303) กลุ่มงานนิติการ
879 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (381) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
880 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (325) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
881 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (374) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
882 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (276) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
883 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
884 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (307) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
885 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
886 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (434) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
887 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (233) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
888 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (494) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
889 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (485) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
890 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
891 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (366) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
892 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (330) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
893 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
894 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
895 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
896 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (242) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
897 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
898 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (435) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
899 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (443) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
900 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
901 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (347) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
902 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (297) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
903 24/11/2559