สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวสาร - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (0) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
2 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติ หน้าที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 (1) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
3 23/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก มาตรการคำสั่ง จังหวัดฯ รวมถึงมาตรการทางสังคม ทางสาธารณสุข ในการป้องกันโรคโควิด-19 (4) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
4 23/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (0) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 23/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (16) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 23/04/2564 คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (17,548) กลุ่มงานควบคุมโรค
7 22/04/2564 ปตท.สผ. รวมพลังสู้ COVID-19 มอบผ้าห่ม และของใช้ที่จำเป็น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม แก่จังหวัดพิษณุโลก (13) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
8 22/04/2564 ขอขอบคุณ ชมรมน้ำดื่มจังหวัดพิษณุโลก มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อนำไปมอบให้ เจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (11) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
9 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานที่เพื่อจัดเตรียม เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ในจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
10 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 12/2564 (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
11 21/04/2564 สสจ.พิษณุโลกจัดประชุมแนวทางการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดพิษณุโลก (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
12 21/04/2564 ขอขอบคุณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ก และขอขอบคุณธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
13 21/04/2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง รับมอบกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 300 ม้วน, น้ำยาเคลือบ เงาเฟอร์นิเจอร์ 14 แกลลอน, น้ำยาบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ 6 แกลลอน, น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน 27 แกลลอน และน้ำยาขจัดคราบสนิม 40 แกลลอน จากนางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก และคณะ (5) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
14 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (5) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร (3) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (9) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 20/04/2564 สสจ.พล.ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 4 และ 5 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
21 20/04/2564 ประชุมทางไกล (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2564 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
22 20/04/2564 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Web Conference (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
23 19/04/2564 สสจ.พล. รับมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใหญ่ (100 แพ็ค) และวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชฯ (100 แพ็ค) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ นำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจ Covid-19 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
24 19/04/2564 สสจ.พิษณุโลก.ร่วมประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
25 19/04/2564 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณสภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (กรณี Covid-19) ครั้งที่ 16/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
26 19/04/2564 การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
28 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (กรณี COVID 19) ครั้งที่ 13/2564 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
29 16/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมมอบภารกิจงานสอบสวนโรคให้ทีม CDCU อำเภอนครไทย ณ ห้องประชุมริมน่าน (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
30 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมด่าน รพ.ศูนย์ และรพ.ชุมชนในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
31 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกัน หารือกับทางองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการ ให้บริการผู้ป่วย COVID 19 ของจังหวัดพิษณุโลก (67) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
32 13/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รพ.วังทอง(อาคารสุขภาพจิต) เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการให้บริการผู้ป่วย COVID 19  (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
33 12/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมด่านและโรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ ในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
34 10/04/2564 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2564 (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย (15) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 9/04/2564 ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก (EOC) ครั้งที่ 6/2564 และร่วมประชุม PHEOC ผ่านระบบ Web conference ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี COVID – 19 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
38 9/04/2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการให้บริการวัคซีนผู้ใหญ่ วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อสารทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางการให้บริการวัคซีนฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  (56) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
39 9/04/2564 ขอความร่วมมือผู้อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง (535) กลุ่มงานควบคุมโรค
40 9/04/2564 ขอความร่วมมือผู้อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุณากรอกข้อมูลตาม QR Code นี้ (156) กลุ่มงานควบคุมโรค
41 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่อง Syringe Driver (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Webex Meeting) การดำเนินงานป้องกันและ ลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
45 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมปรึกษาหารือทีมขั้นตอนการสอบสวนควบคุมโรค Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ 2564 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
46 8/04/2564 แบบคำขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเกินกว่า 100 คน จังหวัดพิษณุโลก (973) กลุ่มงานควบคุมโรค
47 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
48 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล โควิด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
49 8/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกติดตามและให้ความช่วยเหลือพระธุดงค์ที่ติดอยู่ในถ้ำพระไทรงาม และมอบของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับทีมช่วยเหลือ (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
50 7/04/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนามัยโลก” (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
51 7/04/2564 จังหวัดพิษณุโลกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
52 7/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564 (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
53 7/04/2564 แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
54 6/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
55 5/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ webex meeting (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
56 5/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงาน service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ี 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายหลังการตรวจราชการ (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
57 5/04/2564 เตรียมการ ซักซ้อม เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (sinovac) จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 1 แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
58 2/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลกประจำปี 2564 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
59 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 2/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือน และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม วันจิตอาสา BIG CLEAN DAY (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
62 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกจัดอบรมรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาฯ (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
63 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือก ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
64 1/04/2564 สสจ.พล.ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม MOU โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Vdo Conference (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
65 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการสัญจร จังหวัดพิษณุโลกและนิทรรศการมหัศจรรย์กัญชาทางการแพทย์ (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
66 1/04/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
67 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
68 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด และ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฯ (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
69 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดครั้งที่2/2564 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
70 31/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการ พลเรือนประจำปี 2564  (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
71 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยต้านภัยโควิด-19 (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
72 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณสำหรับป้องกันการควบคุม เฝ้าระวัง และเตรียมการรองรับในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
73 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย  (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 30/03/2564 " สสจ.พิษณุโลก ให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่จับกุมคลินิกพยาบาลฉีดยา สเตียรอยด์ จ่ายยาชุด ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ " (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
76 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
77 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) แผนการกระจายวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (9) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
78 30/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
79 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ แบบสอดแขน (33) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
80 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
82 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดคอนเสิร์ต งาน Wet Jumping ในวันที่ 23-24 เมษายน 2564 (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
83 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมการตั้งตำรับยาสมุนไพรและการอ่านผลทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
84 29/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้ง ที่ 5/2564  (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
85 29/03/2564 " สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในเช้าวันจันทร์ " (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
86 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
87 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
88 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ (31) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (20) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 25/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ Smart Service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
93 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก นำช่างจากกองแบบแผน ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างตรวจสอบ ระบบสุขาภิบาล ที่อาคารใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
94 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ภายในอาคารจำหน่าย ของฝาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (20) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (21) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม Meeting The End TB& AIDS ภาคีเครือข่าย วัณโรคและเอดส์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 25/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด covid 19 ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี 2564 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
105 24/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (14) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
106 24/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพิษณุโลก, สสอ.เนินมะปราง และ อสม.เนินมะปราง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย  (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
107 24/03/2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก และกำหนดมาตรการต่างๆ (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
108 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (14) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
110 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
111 24/03/2564 ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์สมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
112 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
113 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
114 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (12) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (7) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพาสำหรับบริการปฐมภูมิ (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
121 23/03/2564 แบบคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อการทำงาน (293) กลุ่มงานควบคุมโรค
122 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จัดอบรมสัมนา กล้วยตากและของฝากปลอดภัยในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
123 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 (10) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
124 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับการตรวจราชการบูรณาการ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ณ ห้อง poc ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
125 23/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม สร้างสุขจังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ 2 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
126 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก” (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
127 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 22/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (9) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA  (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  (5) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 22/03/2564 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน  (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (21) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 22/03/2564 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
142 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยบริการในจังหวัดพิษณุโลก (8) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 22/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ (7) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 19/03/2564 สสจ.พิษณุโลก รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 18/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (53) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 18/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจ กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตลาดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ1) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ ร่วมกิจกรรมล้างตลาดตามมาตรการของ ศบค. (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
147 18/03/2564 แนวทางปฎิบัติสำหรับนักเรียน/นิสิต/นันศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (356) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
148 17/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนร่วมกับหน่วยงาน 12 กระทรวงและทีม พม.One Home เขตตรวจราชการที่ 17 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 17/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิด “เวทีระเบิดความคิด จิตอาสา ภาษาพันชาลี“ (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
150 17/03/2564 สสจ.พล โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมประเมินสถานศึกษาปลอดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และศึกษาดูงานการสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด-19 (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
152 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 16/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 7 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 16/03/2564 สสจ.พิษณุโลก อำนวยการให้ รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่2 ออกดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
155 15/03/2564 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาส 2 (35) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 15/03/2564 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานราชการ) (108) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
157 12/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) (51) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 12/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ระดมสรรพกำลังแพทย์, พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน คัดกรองอุณหภูมิ, คัดกรองโรคโควิด-19, คัดกรองสุขภาพจิต และจัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 12/03/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมร่วมกับทีมแพทย์หลวงเพื่อเตรียมการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สคร.2 และรพ.พุทธชินราชฯ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ใกล้ชิด ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 , ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564  (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลกอำนวยการให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ โดยงานคลินิกบริการให้บริการ ตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
163 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างระบบประปา ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 11/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี ในการศึกษาดูงาน นวัตกรรมการบริหารงานประกันสุขภาพ (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 11/03/2564 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรค CDCU รอบ 2 ไปช่วย COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร  (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (13) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ครั้งที่ 1/2564  (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนปี 2566 เขตสุขภาพที่ 2  (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 10/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 9/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่งละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 9/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 9/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU : อ.เมืองพิษณุโลก) ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจสอบสวน Active Case Finding พนักงานบริษัทก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์จำกัด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 8/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 8/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 8/03/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2564 (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาดูแลระยะเปลี่ยนผ่านกึ่งเฉียบพลัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
179 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน 3 คัน วงเงิน 7,500,000 บาท (46) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง วงเงิน 2,412,000 บาท  (50) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 2,600,000 บาท  (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตดนมัติ(AED) (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,500,000 บาท (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 61 เครื่อง วงเงิน 2,440,000 บาท (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรียด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 74 เครื่อง วงเงิน 7,030,000 บาท (32) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Puise Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 35 เครื่อง วงเงิน 680,000 บาท (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,870,000 บาท (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 120 เครื่อง วงเงิน 8,400,000 บาท (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
189 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 1,800,000 บาท (25) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 750,000 บาท  (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
191 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ฯลฯ จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000 บาท (25) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,000,000 บาท (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
193 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 53 เครื่อง วงเงิน 1,325,000 บาท (31) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 6,000,000 บาท  (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเหลือดำ 1 สาย จำนวน 19 เครื่อง วงเงิน 1,045,000 บาท (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 5/03/2564 คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาความดี ความชอบกลุ่มงาน/งานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 5/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมชี้แจงโครงการและเรียนเชิญผู้ประกอบการภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการกล้วยตากและของฝากปลอดภัยภายในวัด (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 5/03/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (35) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 5/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ และหารือกรณีการใช้กัญชาประกอบอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2/2564 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 4/03/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 4/03/2564 สสจ.พิษณุโลก แจ้งความและให้ปากคำในคดีผลิตอาหารปลอม ณ สภ.บางกระทุ่ม (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมติดตามเยี่ยมและมอบของให้เจ้าหน้าที่ผู้กลับจาก ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในที่พักกักตัว (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2564 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนปี 2566 เพื่อพิจารณาคำของบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัด  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 3/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ตำบลหัวรอ  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
209 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อทำการส่งเสริม ดูแล และกำกับเฝ้าระวังให้สถานพยาบาลภาคเอกชน (คลินิก) และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด) มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
210 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบนโยบายและเปิดการประชุมการวิเคราะห์/อภิปรายรายกรณี (Conference Case) งานอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 2/03/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference การก่อสร้าง/ ปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม ตามแบบ/รายการประกอบการปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้ง ที่ 4/2564 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
213 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กับผู้กลับจากการ ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 3 ที่พ้นระยะการกักตัว จาก อ.ชาติตระการ และอ.นครไทย (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กับผู้กลับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 2 ที่พ้นระยะการกักตัว จาก อ.วังทอง (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 1/03/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกันให้กำลังใจ มอบของที่ระลึกและร่วมกันส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ 5 (อ.บางกระทุ่ม และ อ.พรหมพิราม) จำนวน 7 คน  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 25/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 25/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก Healthy workplace Happy for life ครั้งที่ 1/2564 (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดจุฬามณี เนื่องใน“วันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 24/02/2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
220 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลกเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 24/02/2564 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (136) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
222 24/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 24/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 23/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 23/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 23/02/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 4 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม Hight Risk (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 22/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ทางการแพทย์จังหวัดพิษณุโลก  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 22/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
229 22/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่2/2564 (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
230 22/02/2564 สสจ. พิษณุโลก ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 22/02/2564 สสจ.ร่วมประชุม การประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับอำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 19/02/2564 สสจ.พิษณุโลก, รพ.ศูนย์, ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2, รพ.ชุมชน และ สสอ.ทุกแห่งร่วมประชุม รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Web Conference (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 18/02/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานผลิตสมุนไพร ของ รพ.บางกระทุ่ม ในการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 1 / 2564 (56) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 18/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมเร่งรัดการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลกหลังใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
235 18/02/2564 สสจ.พิษณุโลก, รพ.ศูนย,์ รพ.ชุมชน และสสอ.ทุกแห่ง เข้ารับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Web Conference (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 17/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทาง การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน COVID-19 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมแผนการให้บริการวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวรอ  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 16/02/2564 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ทีมที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจติดตามในกลุ่ม High Risk (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 16/02/2564 มสส.พิษณุโลก รับฟังการบรรยาย และ Work shop : การเผายา,ยาดม ณ รพ.การแพทย์แผนไทยฯ พรหมพิราม และ ออกเยี่ยมผู้ป่วยอาการทางจิต ณ นิคมทุ่งสาน ต.ทับยายเชียง จ.พิษณุโลก (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 16/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 15/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 13/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมส่งและให้กำลังใจทีม Case management ทีมที่ 2 จากโรงพยาบาลชุมชุน 4 แห่ง ในการปฏิบัติงานช่วยภัยโควิด-19 จังหวัดตาก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมเตรียมจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม งานจ้างก่อสร้างระบบประปา ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ปฏิบัติงานคัดกรอง ผู้มาร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงการใช้งานการให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (svs) ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินระดับ รพช. สสอ. และ สสจ.พล. (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 11/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
251 10/02/2564 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2564 (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
252 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารและมินิมาร์ท โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมทีมภารกิจ Operation ทีมควบคุมโรคและทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม (17) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลกประชุมคณะทำงาน Sevice plan ประคับประครอง ( Palliative Care ) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลกออกปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร ภารกิจค้นหา Active Case Finding ในกลุ่ม Hight Risk พนักงานเซเว่น สาขา รพ.วิชัยเวช รายใหม่จำนวน 20 ราย (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 10/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สสอ.เมือง และ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ดำเนินงานสุ่มตรวจ เพื่อค้นหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่ม พนักงานส่งของ พนักงานส่งอาหาร พนักงานสถานบันเทิง (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
258 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก  (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 9/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ คสล. 2 ชั้น ก่อสร้างที่โรงพยาบาลบางระกำ (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 8/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมชี้เเจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 8/02/2564 ประกาศยกเลิิกการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) (126) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
262 6/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าจัดหาทุนสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมสถานที่และวางแผนเพื่อรับผู้ปฏิบัติงาน กลับจากพื้นที่เสี่ยงณ สถานที่กักตัว ALQ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารรือบรรจุวาระการประชุมเรื่องขอมติสภาตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้ รพ.สต.วังพิกุล อ.วังทอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บ้านดงพลวง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.) ครั้งที่ 3/2564 และ ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 5/02/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 5/02/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 4/02/2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
270 4/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก” (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 3/02/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
272 3/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นเรื่อง แรงงาน ต่างด้าว ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 3/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
274 3/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 3/02/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
276 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวรอ  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 2/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบ ลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference  (16) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 1/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ คปสอ.วังทอง และร่วมประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวังทอง รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 1/02/2564 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ในเขต PCU ร่วมใจวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
281 1/02/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
282 1/02/2564 แนวปฎิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (1,479) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 1/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 ราย (155) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
284 29/01/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.บางกระทุ่ม สสจ.พล. (93) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
285 29/01/2564 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ระดับกระทรวง (Strategic Management System)  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 29/01/2564 สสจ. พิษณุโลก ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ของกลุ่มงานบริหารระหว่างโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.เพื่อติดตามการเบิก-จ่าย งบประมาณ  (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 29/01/2564 สสจ. พิษณุโลก จัดอบรมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทักษะด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และการสอบสวนโรคเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
288 29/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดพิธีปล่อยขบวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักรบชุดขาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 29/01/2564 สสจ.พิษณุโลก เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก เปิดอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
292 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน เพื่อพัฒนางานบริการตรวจสุขภาพ  (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
293 28/01/2564 สสจ. พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลักๆ 4 ภารกิจ (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
294 28/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปีงบประมาณ 2564  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
295 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ณ ตำบลหัวรอ และ บ้านท่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 27/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (126) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
297 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 27/01/2564 "สสจ.พิษณุโลก เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer : CPO) เขตสุขภาพที่ 2" (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
299 27/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 / 2564 (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
300 27/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานธุรการ (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
301 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
302 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมกรณีจังหวัดสมุทรสาครขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สสจ.พิษณุโลก (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
303 26/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และ ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE) (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ออกปฎิบัติการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
305 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากไฟป่าและเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2564 (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
306 26/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
307 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการยาเสพติด จำนวน 2 ตำแหน่ง (จ้างเหมา) ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
308 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ณ บ้านผารังหมี ม.3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง และม.8 บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
309 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
310 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
311 25/01/2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
312 25/01/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (81) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
313 25/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านระบบ Cisco Webex Webinar (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก Kick off โครงการ “ผู้ป่วยมะเร็งรักษาทุกที่ ที่มีความพร้อม”  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564 (24) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 22/01/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2564  (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 22/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน PMQA หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
319 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
320 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 เรื่อง (พิจารณาการย้าย 3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช), (พิจารณาหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน) และ (พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน รพศ./รพช./สสอ. และเครือข่าย อสม. ประจำเดือนมกราคม 2564  (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 21/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (20) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
324 21/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาลสนาม การจัดอบรมทีมช่วยเหลือทีมควบคุมโรค CDCU และจัดอบรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
325 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์องค์กร เพื่อหาจุดเเข็งและโอกาสในการพัฒนาด้านการนำองค์กร (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
326 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4 / 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
327 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการ บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโล (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
328 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบริการ COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
329 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
330 20/01/2564 ทีม 3 หมอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ประเมินอาการป่วย และมอบความช่วยเหลือด้านการรักษา (12) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
331 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางระกำ เพื่อประเมินความพร้อมพื้นที่ ในการจัดสร้างอาคารพัสดุงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
332 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
333 20/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายกรณี COVID-19 (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
334 19/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
335 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ รพ.จิตเวชพิษณุโลก และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมกิจกรรม Mcatt ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
336 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 19/01/2564 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่องดื่ม BK Performance The Snow ให้ สสจ.พิษณุโลก นำไปแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
338 19/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.พิษณุโลก และร่วมประชุม EOC กรณี Covid-19 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (18) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
339 19/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว461) (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
340 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลกตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอขอรับรางวัล ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
341 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
342 18/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการเปิดสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหาร สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
343 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
344 15/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ จพ.ธุรการ) (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
345 15/01/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธbเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล (92) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
346 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
347 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมฯ และรับมอบสิ่งของจากแม็คโคร เพื่อมอบให้ ศูนย์กักกันกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
348 15/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
349 14/01/2564 สสจ.พล.ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการ แพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 สสจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564  (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
350 14/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ กสทช.เขต 33 (พิษณุโลก) จัดอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
351 14/01/2564 การประชุมพิจารณาการสรรหา คัดเลือก บุคคล ผลงานและหน่วยงานด้านสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด 13 สาขา (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
352 14/01/2564 การประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนสายงานสหวิชาชีพที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
353 14/01/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
354 13/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
355 13/01/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
356 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
357 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวกรณีจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 1 ราย ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
358 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19 ในกรณีสถานศึกษากลับมาเปิดปกติ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
359 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
360 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19 ในกรณีสถานศึกษากลับมาเปิดปกติ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
361 13/01/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
362 13/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
363 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.) ครั้งที่ 1/2564 (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
364 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564  (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
365 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ การเปิด-ปิด ร้านอาหาร, สถานบริการ และ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
366 11/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณ ตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (57) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
367 11/01/2564 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2563 (48) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
368 8/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพื้นที่ค่ายสฤษดิ์เสนา (64) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
369 8/01/2564 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานธุรการ) (281) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
370 7/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริษัทไทยแอโรว์จำกัด (โรงงาน พิษณุโลก) (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
371 6/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ คปสอ.นครไทย และ ร่วมประชุม คณะกรรมการ กวป. ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 11) ณ รพร.นครไทย (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
372 5/01/2564 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) (203) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
373 5/01/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12 อัตรา (ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) (180) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
374 4/01/2564 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง, กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษสร้าง ความรัก ความสามัคคี ชีวีปลอดภัย และ กิจกรรม Happy New Year เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
375 2/01/2564 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางในการควบคุมป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  (160) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
376 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
377 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม PHEOC ผ่านระบบ Web conference ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี COVID – 19 ครั้งที่ 6/2564 (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
378 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมร่วมปรึกษา หารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
379 30/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
380 30/12/2563 ประกาศราคาราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (41) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
381 30/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งบูรณาการร่วมกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
382 30/12/2563 ผู้ประสงค์เข้าจังหวัดพิษณุโลก สแกนลงทะเบียนรายงานตัว ผ่าน QR Code Save Phitsanulok (1,322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
383 29/12/2563 ประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 41/2563 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
384 29/12/2563 ประชุมเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564 (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
385 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 38/2563 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
386 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
387 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ  (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
388 28/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข สำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 40/2563 (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
389 28/12/2563 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 63 (เพิ่มเติม) (139) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
390 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกัน สถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก กับบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราช (76) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
391 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออกตรวจโรงผลิตน้ำแข็ง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และเก็บตัวอย่างแรงงานชาวพม่า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
392 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
393 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
394 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 39 / 2563 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
395 25/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ทีม CDCU โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ  (14) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
396 25/12/2563 การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (19) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
397 25/12/2563 ประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจ/จุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2554 (22) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
398 25/12/2563 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขประจำปี 2564 (110) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
399 23/12/2563 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อน สสอ. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) 2 ตำแหน่ง (155) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
400 23/12/2563 สสจ.พิษณุโลก KiCK OFF มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ณ รพ.สต.บ้านสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
401 23/12/2563 ร่วมกิจกรรม "kick off" การขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลก เมืองสะอาด (PHISANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมือง สวย สองแคว สะอาดสดใส"  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
402 22/12/2563 ประกาศนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 (92) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
403 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
404 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมออกเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ และประเมินการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลก ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
405 21/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2563 (33) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
406 21/12/2563 ประชุมคณะทำงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
407 18/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
408 18/12/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (49) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
409 18/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมเบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
410 17/12/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานธุรการ) (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
411 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและงานอนามัย สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2563 ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
412 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
413 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.วังทอง ออกประเมินอาหารปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเรือนจำทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
414 17/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ต้องจัดทำรายงาน EIA ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเตล แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ พิษณุโลก (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
415 16/12/2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
416 16/12/2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
417 16/12/2563 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
418 16/12/2563 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
419 16/12/2563 ขอเชิญบุคลากรในสังเข้ารับการอบรม (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
420 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมออกปรึกษาหารือการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลก ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
421 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (21) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
422 15/12/2563 ผู้แทนสภากาชาดไทย มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับจังหวัดพิษณุโลก 9 อำเภอ 11 เครื่อง ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สสจ.พิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
423 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมการขับเคลื่อนวาระพิษณุโลกเมืองสะอาด Phitsanulok Clean and Tidy ณ ห้องประชุม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (28) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
424 15/12/2563 สสจ.พิษณุโลก เก็บตัวอย่างตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้าเฝ้า รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
425 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคโควิด-19 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
426 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก  (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
427 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างควาปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จ.พิษณุโลก (29) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
428 14/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 16 / 2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (30) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
429 10/12/2563 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 2563 (44) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
430 9/12/2563 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัดพิษณุโลก (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
431 9/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมจัดทำแผนงานบริการด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ปี 2564 (40) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
432 8/12/2563 ร่วมสสจ.พิษณุโลก ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ และการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมืองพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
433 8/12/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์นักข่าว NBT พิษณุโลก ประเด็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลก ในสถานการณ์ Covid-19 และประเด็นการเฝ้าระวังโรคระบาดในฤดูหนาว (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
434 8/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
435 8/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (27) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
436 7/12/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาหารและยาเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 (48) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
437 7/12/2563 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 35/2563 (41) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
438 7/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
439 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
440 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บึงตะเคร็ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
441 5/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
442 4/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย” (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
443 4/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2563 (67) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
444 3/12/2563 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
445 3/12/2563 เผยแพร่แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
446 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับรางวัลฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย กรมควบคุมโรคประจำปี 2564 และมอบรางวัลเชิด ชูเกียรติเครือข่ายที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปี 2562 (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
447 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออกประเมินการพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อ ณ ตลาดนัด อบต.สมอแข จังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
448 3/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพครั้ง ที่ 7 Service Plan Sharing : New Normal Health System (23) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
449 3/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง (179) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
450 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพักราชการ รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
451 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่ากมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
452 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
453 2/12/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
454 2/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
455 2/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมคณะกรรมการป้องกัน และแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก (25) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
456 2/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (38) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
457 2/12/2563 การประชุมเรื่องการ รีวิวกฎหมายต่างๆของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
458 2/12/2563 การประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น 12 สาขา เพื่อประกวดในระดับเขต และระดับภาค ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
459 2/12/2563 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
460 1/12/2563 แบบฟอร์มยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (97) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
461 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงาน ขับเคลื่อน ​จังหวัด​พิษณุโลก​สู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์​ ครั้งที่1 / 2563 (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
462 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
463 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (37) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
464 1/12/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชมรม อสม.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
465 30/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
466 27/11/2563 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (161) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
467 26/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และรณรงค์ความปลอดภัย บนท้องถนน และพิธีปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยบนท้องถนนอำเภอวัดโบสถ์ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
468 26/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมเบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
469 25/11/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดประจำปี 2564 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
470 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
471 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
472 25/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และ แนวทางการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดพิษณุโลก (32) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
473 24/11/2563 ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เรื่อง App หมอรู้จักคุณ  (30) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
474 24/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.สุพรรณบุรี และร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
475 23/11/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (53) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
476 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันส้วมโลก World Toilet Day 2020 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
477 18/11/2563 ประชุมการบูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์คนพิการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการพัฒนาแอปปลิเคชั่นและฐานข้อมูล (big data) สำหรับการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่คนพิการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก  (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
478 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ในกระแสเลือดประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
479 18/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สสจ.พิษณุโลก (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
480 18/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (57) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
481 18/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
482 18/11/2563 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (รพ.บางระกำ) (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
483 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ณ ห้อง ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
484 17/11/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
485 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมบูรณาการในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์/การประชุม ผอ.รพ.สต. อำเภอวัดโบสถ์/การอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
486 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี จังหวัดพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
487 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามกฏหมายใหม่ของกรมอนามัย ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
488 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
489 17/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  (26) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
490 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
491 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (57) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
492 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
493 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
494 17/11/2563 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (24) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
495 17/11/2563 คณะเจ้าหน้าที่ จากสถานบริการสาธารณสุขเขตอำเภอนครไทย เข้าพบและประสานงาน การแก้ไขปัญหา การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (24) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
496 16/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคี ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
497 16/11/2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ค.ศ.ล. 5 ชั้น (26) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
498 16/11/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (42) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
499 14/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563” (34) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
500 13/11/2563 ร่วมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
501 13/11/2563 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลกออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ห่างไกล ณ หมู่ 12 บ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (31) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
502 12/11/2563 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2563 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
503 12/11/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อติดตามการแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
504 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ทำการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (35) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
505 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรม จัดการบริการสุขภาพ ผ่าน Application : Cisco Webex Meeting (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
506 12/11/2563 ร่วมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชุมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (36) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
507 12/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ./รพศ. และ รพท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conference  (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
508 11/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “นโยบายการแพทย์ก้าวหน้ากรมการแพทย์ ปีงบประมาณปี 2564” ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ (37) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
509 11/11/2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ค.ส.ล. (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
510 10/11/2563 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (60) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
511 10/11/2563 สสจ.พิษณุโลก สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ณ ห้องประชุมริมน่าน2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
512 9/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พล. (213) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
513 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส พิษณุโลก ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  (84) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
514 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 (52) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
515 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก และมูลนิธีเอ็มพลัส เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเอชไอวี (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
516 5/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก  (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
517 4/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงแรม ดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
518 4/11/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (COVID-19) ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
519 3/11/2563 ร่วมสนับสนุนการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ/รายใหม่ รับย้ายและผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ (50) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
520 2/11/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
521 2/11/2563 สสจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รับมอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 13 ตู้ เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก  (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
522 30/10/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2563 และ มอบโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร และนวัตกรรมล้อหมุนใหกับผู้ได้รับรางวัล (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
523 29/10/2563 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
524 29/10/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 34 / 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
525 29/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  (61) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
526 28/10/2563 การประชุมสอบสัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ (Covid-19) (94) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
527 28/10/2563 สสจ.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอย กระทง และลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานลอยกระทง (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
528 28/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเนินมะปราง เพื่อพัฒนาผลักดันโฮมสเตย์ บ้านผารังหมี ให้ผ่านมาตรฐานสากล (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
529 28/10/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พล. (163) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
530 27/10/2563 M catt จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตำบลงิ้วงาม เยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง (42) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
531 27/10/2563 สสจ.พิษณุโลกออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อตรวจสอบ, เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในงานลอยกระทงสองแควแลอดีตจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (41) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
532 27/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 และ2 ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
533 27/10/2563 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
534 26/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
535 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
536 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ร่วมกับกระทรวงพม. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม พมจ.พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
537 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม กชภจ. เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูน จำนวน 2 อำเภอ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พิษณุโลก  (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
538 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเครือข่ายการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง เขต 2 ปี 2564 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
539 26/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุม อสม.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2563 เพื่อมอบนโยบายการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
540 23/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
541 23/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีวางพวงมาลา และร่วมพิธี วันทยหัตถ์ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
542 22/10/2563 ประชุมการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
543 22/10/2563 ออกประเมินโรงพยาบาลพิษณุเวชเพื่อเป็นสถานที่กักกันทางเลือก Alternative Local Quarantine ของจังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
544 21/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
545 21/10/2563 ประชุมการบริหารจัดการกำลังคนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังคนด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ มีศักยภาพ รวมทั้งมีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
546 20/10/2563 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2563 (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
547 20/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (44) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
548 20/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ รพ.ชุมชน สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
549 19/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗ วงเงิน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
550 19/10/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมพิธีเปิด “คลินิกการแพทย์แผนไทย” ณ บริเวณ อาคารทดสอบ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (59) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
551 19/10/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.พิษณุโลก  (53) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
552 19/10/2563 การประชุมจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2564  (33) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
553 16/10/2563 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ, รพ.ศูนย์, รพ.ชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (84) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
554 16/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และ รพ.วังทอง ออกตรวจรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย clean food good taste ณ โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (46) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
555 16/10/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
556 16/10/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน และ จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ล้างห้องน้ำเพื่อป้องกันโรค COVID-19 (47) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
557 15/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
558 15/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี) (277) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
559 15/10/2563 ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอนตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
560 14/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
561 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  (66) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
562 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตลาด 120 ปี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
563 13/10/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วันจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
564 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักรังษีการแพทย์ปฏิบัติการ (177) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
565 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
566 12/10/2563 สสจ.พิษณุโลกดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
567 12/10/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
568 10/10/2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
569 9/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ออกเตรียมสถานที่จุดทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง จัดเตรียม ภาชนะสำหรับใส่ขยะ คัดแยกขยะ และมอบเจลล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย พิษณุโลก ใช้ในกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จ พอ.สว. (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
570 8/10/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเติมสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
571 8/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมการประชุม Covid-19 ครั้งที่ 1/2564 (Safety to Safety Travel) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
572 8/10/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เขต 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (60) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
573 7/10/2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นพ.สสจ.พล. และคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานที่รับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (61) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
574 7/10/2563 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
575 6/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ติดตามการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
576 6/10/2563 การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (40) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
577 6/10/2563 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ นักวิชาการเงินและบัญชี) (319) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
578 6/10/2563 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว basic payment (49) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
579 6/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข จาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
580 5/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก (51) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
581 5/10/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (43) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
582 5/10/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (Staff) ครั้งที่ 11 / 2563 (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
583 2/10/2563 การประชุมพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ, กลุ่มงานควบคุมโรค และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (57) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
584 2/10/2563 เครือข่ายงดเหล้า พิษณุโลก เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอำนวยการเครือข่ายด้วยดีมาโดยตลอด (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
585 1/10/2563 สสจ.พิษณุโลกเข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้ AED โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
586 1/10/2563 สสจ.พิษณุโลก ติดตามการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
587 1/10/2563 ประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 “อสม.รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ประเทศ ไทยแข็งแรง” (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
588 1/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
589 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพัก ขรก. รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
590 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๑๑,๐๐๐ บาท (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
591 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๐๖,๘๐๐ บาท (68) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
592 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๔๑,๑๐๐ บาท (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
593 29/09/2563 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบาย สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
594 28/09/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก ครั้งที่ 8 / 2563 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
595 28/09/2563 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดประเภทจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจําปี 2563  (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
596 25/09/2563 เสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการนำตัวแบบ Six Building Blocks Plus One ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) (67) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
597 25/09/2563 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนร่วมกับชมรม อสม.ของจังหวัดพิษณุโลก (50) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
598 25/09/2563 การประชุมจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด สสจ.พิษณุโลก ให้สอดคล้องกับแผนการจัดบริการของเขตสุขภาพที่ 2  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
599 25/09/2563 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 33/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
600 24/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมออก “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดย่านใหญ่ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
601 24/09/2563 ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.และหน่วยราชการในพระองค์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมอาสาสมัคร พอ.สว. จ.พิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
602 23/09/2563 นพ.สสจ.พล.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 และปาฐกถาพิเศษเรื่องก้าวข้ามความท้าทายสู่วิถีใหม่แห่งอนาคตสาธารณสุขไทย (50) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
603 22/09/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (52) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
604 22/09/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
605 22/09/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (200) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
606 21/09/2563 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 63 (303) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
607 21/09/2563 สสจ.พิษณุโลก นำประธานชมรม อสม.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
608 18/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมบรรยายในหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (66) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
609 18/09/2563 การประชุมเวทีวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” และรับโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
610 18/09/2563 พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม (55) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
611 17/09/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (CDCU) ให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 2) (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
612 17/09/2563 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และเตรียม ความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2564 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
613 17/09/2563 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านสุขภาพประจำเดือนกันยายน 2563  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
614 16/09/2563 จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
615 16/09/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประกวดผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
616 15/09/2563 การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
617 15/09/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมการปลูกกัญชาในโรงพยาบาล (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
618 14/09/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับ รพ.ชุมชน เพื่อคัดเลือกบรรจุข้าราชการ และคัดเลือกพนักงานราชการ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัด สสจ.พล.  (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
619 14/09/2563 สสจ.พิษณุโลก ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างอาคาร สสจ.พล. แห่งใหม่ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามงวดงาน (48) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
620 14/09/2563 สสจ.พล.ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวันหมออนามัยประจำปี 2563 รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้านภัย Covid - 19 อย่างยั่งยืน (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
621 14/09/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ออกประเมินโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
622 11/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราช ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ว.5869) (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
623 11/09/2563 สสจ.พล.นำเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี สู่พลังการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืง”และรับมอบรางวัลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 / 2563 (66) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
624 11/09/2563 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2563 (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
625 11/09/2563 ยกเลิกการับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 11 อัตรา (ตำแหน่งจพ.สาธารณสุข,จพ.วิทยาศาสตร์,นวก.สาธารณสุข,และพยาบาลวิชาชีพ) (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
626 10/09/2563 สสจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคกลาง) ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
627 9/09/2563 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ของจังหวัดพิษณุโลก (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
628 9/09/2563 คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง อาคาร สสจ.พิษณุโลก แห่งใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  (80) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
629 9/09/2563 จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะทำงาน Service Plan สาขากัญชาทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้กับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ จังหวัดพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
630 8/09/2563 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
631 8/09/2563 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
632 8/09/2563 เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (CDCU) ให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1) (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
633 3/09/2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมแสดงจุดยืน แบนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อปกป้องเกษตรกรและประชาชน (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
634 3/09/2563 รับมอบสายคล้องหูหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ในโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้าน พลังยิ่งใหญ่”  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
635 3/09/2563 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ไตรมาส 4 (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
636 3/09/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาส 4 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
637 2/09/2563 เกิดอัคคีภัย​ ไฟไหม้บ้านที่​ ม.4 ต.บ้านไร่​ อ.บางกระทุ่ม​ จ. พิษณุโลก (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
638 2/09/2563 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
639 2/09/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพที่ 2 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
640 2/09/2563 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ได้ออกพื้นที่caseผู้ป่วยจิตเวชขาดยา ตามมาตรา ๒๒ (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
641 28/08/2563 สสจ.พิษณุโลก รับมอบโล่ “หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” จาก สปสช.เขต 2 พิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
642 28/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ (CBE) ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
643 28/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
644 27/08/2563 สสจ.พิษณุโลก นำทีมเลขานุุการคณะกรรมการ พชอ. จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกและประเด็นการดำเนินงานเพื่อประยุกต์ ไปสู่การพัฒนางาน ณ พชอ. อ.แม่ใจ และ รพ.สต.เจริญราษฎร์ จ.พะเยา (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
645 27/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน ควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา อ.แม่สอด จ.ตาก (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
646 27/08/2563 เผยแพร่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (77) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
647 26/08/2563 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
648 26/08/2563 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนา เมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
649 26/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสองหาคม 2563 (สขร.1) (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
650 25/08/2563 รับการประเมินมาตรฐานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team; SAT) และมาตรฐานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investigation Team) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
651 25/08/2563 พิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใหม่ตามมติ ครม. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (140) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
652 24/08/2563 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
653 24/08/2563 มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตามมติ ครม.รุ่นที่ 2  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
654 21/08/2563 ประชุมการบันทึกและติดตามผลการดำเนินงานยุติเอดส์ตามมาตรการ  (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
655 21/08/2563 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน เพื่อพิจารณารับรองหมอพื้นบ้านจำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
656 20/08/2563 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก, คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลโดยระบบพี่เลี้ยง (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
657 20/08/2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (71) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
658 19/08/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) สสจ.พล. (156) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
659 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
660 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
661 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
662 18/08/2563 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
663 17/08/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ในการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
664 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกิจกรรมการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียน ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
665 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมกับ สคร.ที่ 2, สรรพสามิต พิษณุโลก และเทศบาลนคร พิษณุโลก ออกตรวจและบังใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
666 17/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (48) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
667 17/08/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยก่อน, ระหว่าง, หลังการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยหนักที่มีการบาดเจ็บทางสมอง (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
668 14/08/2563 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (468) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
669 14/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
670 13/08/2563 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2563 (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
671 13/08/2563 สอบสัมภาษณ์บรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษรอบที่ 2  (274) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
672 13/08/2563 การประกวดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต/ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ /ชมรมอสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ดีเด่นระดับจังหวัดพิษณุโลก และมอบโล่รางวัล อสม. ดีเด่น 12 สาขา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (59) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
673 13/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานด้านเภสัชกรในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก (45) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
674 12/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ บริเวณบึงลาดบัวขาว (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
675 12/08/2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
676 12/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (34) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
677 11/08/2563 สสจ.พิษณุโลกร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
678 11/08/2563 เขตสุขภาพที่ 2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการ พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กแบบเน้นคุณค่าด้วยนวัตกรรม 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
679 11/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
680 11/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
681 10/08/2563 การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
682 10/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (นักวิชาการพัสดุ) (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
683 7/08/2563 สสจ.พล.มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 (64) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
684 7/08/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
685 7/08/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
686 6/08/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. 2 ตำแหน่ง (149) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
687 6/08/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมนักกฎหมายสาธารณสุข เขต 2 ณ หมื่นด้ง โฮมสเตย์ ศรีสัชณาลัย สุโขทัย (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
688 4/08/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคให้แก่เครือข่ายในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
689 4/08/2563 สสจ.พิษณุโลก จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการประกวดนวัตกรรมและประกวดผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Plus (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
690 3/08/2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (ว.4934) (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
691 3/08/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ณ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
692 31/07/2563 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 ก.ค. 63 (82) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
693 30/07/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (433) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
694 30/07/2563 นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบริหารกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับแผนการจัดบริการของเขตสุขภาพที่ ๒ ” (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
695 30/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7 / 2563 (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
696 30/07/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
697 30/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.พล. 2 ตำแหน่ง (147) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
698 24/07/2563 สสจ.พิษณุโลกประชุม การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อปท.จังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
699 24/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
700 24/07/2563 สสจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
701 24/07/2563 สสจ.พล.จัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางป้องกันและปราบปรามทุจริต ด้านพัสดุ และการติดตามกำกับในการจัดทำแบบประเมิน ITA หลักฐานเชิงประจักษ์ (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
702 21/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของ สสจ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
703 21/07/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดงานประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น 12 สาขา ในระดับจังหวัด ปี 2563 (87) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
704 21/07/2563 สสจ.พล.จัดโครงการอบรมการขึ้นทะเบียนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการครอบครองที่ดินราชพัสดุของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563  (57) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
705 20/07/2563 การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
706 17/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรยาเสพติด ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
707 17/07/2563 สสจ.พล.ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
708 17/07/2563 สสจ.พล.ประชุมคณะทำงานพัฒนากลไกลประสานงานระดับจังหวัด (PCM) ร่วมกับหลายภาคส่วนราชการ (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
709 16/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประชุมถอดบทเรียนภารกิจสื่อสารความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ สคร.2  (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
710 16/07/2563 สสจ.พล.ประชุมติดตามการบริหารจัดการคลังพัสดุใน รพ.ชุมชน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชน (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
711 16/07/2563 คณะผู้บริหาร สสจ.พล.ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
712 16/07/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
713 16/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
714 15/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมพิจารณางบลงทุนเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 ณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
715 14/07/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
716 14/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมการทำงานต้านเอชไอวี/เอดส์ โครงการ USAID/EpiC (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
717 14/07/2563 สสจ.พล.ประชุมร่วมกับ รพ.เอกชน ในการเข้าคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
718 14/07/2563 สสจ.พล.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในงาน “วันเบนทูล” ประจำปี 2563 ณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
719 13/07/2563 นพ.สสจ.พล.มอบนโยบายในการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
720 13/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่งานธุรการเพื่อจัดการความรู้ งานสารบรรณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
721 13/07/2563 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2563 (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
722 10/07/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (412) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
723 10/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จ.พิษณุโลก รอบที่ 2 / 2563 (67) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
724 9/07/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สังกัดสสจ.พิษณุโลก (257) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
725 9/07/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับการตรวจราชการ​กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 2​ ปีงบประมาณ 2563 (49) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
726 3/07/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
727 3/07/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
728 2/07/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
729 1/07/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 2 (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
730 1/07/2563 สสจ.พล. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (83) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
731 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 13 ราย (215) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
732 29/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6 / 2563 (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
733 29/06/2563 สสจ.พล.ร่วมให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงเรียน (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
734 29/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการ “ รู้ไว้ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ปี 2563 ” (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
735 26/06/2563 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (141) กลุ่มงานคลินิคบริการ
736 26/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวน “ลด ละ เลิกเหล้า” ในช่วงเข้าพรรษา ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart อสม. (58) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
737 26/06/2563 สสจ.พล.ร่วมกับ สสอ.สอบสัมภาษณ์ ผอ.รพ.สต. ณ ห้องประชุมริมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
738 26/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
739 25/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและสามัคคีภายในองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
740 25/06/2563 สสจ.พล.มอบของเล่นและเงินจำนวนหนึ่งให้กับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้เด็กเล็ก (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
741 25/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (63) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
742 25/06/2563 มูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พล. (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
743 24/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (936) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
744 23/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 (98) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
745 23/06/2563 สสจ.พล.ร่วมกับ รพศ.และ รพช.คัดเลือกแพทย์สมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
746 22/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (427) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
747 22/06/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์บุคลากรสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563  (249) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
748 19/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  (93) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
749 19/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำคำของบลงทุน รพช.ในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565  (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
750 19/06/2563 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประชุมร่วมกับชมรม อสม.จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมริมน่าน สสจ.พล. (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
751 19/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (478) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
752 19/06/2563 สสจ.พล.เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
753 17/06/2563 นพ.สสจ.พล.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
754 17/06/2563 สสจ.พล. จัดประชุมการปฏิบัติงานในเรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (79) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
755 12/06/2563 สสจ.พล.จัดประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
756 12/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการและฝึกอบรม (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
757 11/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบ web conference (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
758 11/06/2563 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2563 (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
759 10/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 28 / 2563  (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
760 10/06/2563 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (128) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
761 10/06/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เรื่องกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด และการเตรียมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการเปิดสถานศึกษา (56) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
762 10/06/2563 การประชุมคณะทำงานการพิจารณาคำขอลงทุน/งบค่าเสื่อม/งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดและงบอื่นๆ ครั้งที่ 1 / 2563 (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
763 9/06/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
764 8/06/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 24 อัตรา  (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
765 8/06/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
766 5/06/2563 สสจ.พล.บรรยายแนวทางดำเนินการตามมาตรการ “ พิษณุโลกวิถีใหม่ พ้นภัยโควิด ” ในโรงงาน  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
767 5/06/2563 สสจ.พล.ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในจังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
768 5/06/2563 นพ.สสจ.พล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้อง ประชุมเบนทูล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (55) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
769 4/06/2563 สสจ.พล.ประชุม PHEOC ร่วมกับหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขใน จ.พิษณุโลก ผ่านระบบ Web conference (80) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
770 2/06/2563 สสจ.พล. ร่วมพิธีมอบธง " หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด " จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
771 2/06/2563 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจฯแก่หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (74) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
772 29/05/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการวางแผนและประเมิน สสจ.พิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (75) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
773 29/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
774 28/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมหารือในการเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (68) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
775 27/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
776 22/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
777 22/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
778 21/05/2563 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
779 21/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (87) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
780 21/05/2563 เผยแพร่การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
781 21/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
782 20/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 25 / 2563 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
783 19/05/2563 ความพึงพอใจของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (187) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
784 18/05/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรมอำเภอปลอดโควิด-19 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ ที่มีธงเขียวปักปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  (104) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
785 15/05/2563 สสจ.พล.ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมป้องกันโรค โควิด 19 และงบลงทุนประจำปี 2563 (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
786 15/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธืิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (160) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
787 15/05/2563 ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และผอ.รพ.จิตเวช พิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พิษณุโลก (99) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
788 14/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 (77) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
789 13/05/2563 ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
790 12/05/2563 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2563 (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
791 8/05/2563 สสจ.พล. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจแนะนำ กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (110) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
792 7/05/2563 สสจ.พิษณุโลก, ปกครอง จ.พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ  (125) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
793 5/05/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
794 5/05/2563 สสจ.พล. รพ.พุทธชินราขพิษณุโลก สสอ.เมือง และสคร.2 ร่วมประชุมแนวทางการผ่อนปรนตาม New Normal (123) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
795 1/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (230) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
796 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
797 30/04/2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
798 29/04/2563 ประกาศรายชื่อข้าราชกาารผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1/2563 (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
799 29/04/2563 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP)  (160) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
800 28/04/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ตามมาตรการของจังหวัดในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
801 28/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT North 11 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
802 27/04/2563 ประชุมระดมสมองแนวทางการทำบรรทัดฐานใหม่ (new normal) กับส่วนราชการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
803 26/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมทั้งการคลาย lock ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. 63 (127) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
804 24/04/2563 นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับพลตรีวุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
805 24/04/2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (87) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
806 23/04/2563 ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้ายร/รับโอนข้าราชการ (ว.2837) (422) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
807 21/04/2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 (258) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
808 15/04/2563 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2563 (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
809 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
810 14/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (141) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
811 14/04/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
812 10/04/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
813 3/04/2563 การให้บริการ One Stop Service (325) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
814 27/03/2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (314) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
815 25/03/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สสจ.พล. (311) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
816 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
817 20/03/2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (2,408) กลุ่มงานควบคุมโรค
818 19/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
819 19/03/2563 ขอเลื่อนกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (220) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
820 16/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
821 15/03/2563 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
822 13/03/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.1757) (564) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
823 12/03/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
824