ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
13 มกราคม 2564
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล