ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
13 มกราคม 2564
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก