ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
3 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)