ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา)
15 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
165
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2