ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
22 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
121
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ