ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา)
24 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
151
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ