ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
24 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
137
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านฯ