ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
27 มิถุนายน 2562
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
166
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว