ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป
1 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
549
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (ลงเว็บ)