ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา