ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
24 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล