ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สสจ.พล.
25 มีนาคม 2563
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ