ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
27 มีนาคม 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
149
https://plk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=9d8c311d6336373d40437c4423508cad
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สสจ.พล.