ประวัติการจองห้องประชุม (ลำดับตามวันที่จองห้องประชุมล่าสุด)
ลำดับ เรื่อง ห้องที่จอง วันเริ่มประชุม วันสิ้นสุดการประชุม ชื่อผู้จอง วันที่จอง (เวลา) เพิ่มเติม
1  ประชุมพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  30 ก.ค. 3105  30 ก.ค. 3105  ดวงดาว HR  22 ก.ค. 2562 (13:59:05) เพิ่มเติม
2  ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราว่างฯ ครั้งที่ 7/2562  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  12 ก.ค. 3062  12 ก.ค. 3062  อรณิชชา รอดสิน  26 มิ.ย. 2562 (15:04:34) เพิ่มเติม
3  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  30 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:35:09) เพิ่มเติม
4  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  29 ธ.ค. 2564  29 ธ.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:34:47) เพิ่มเติม
5  พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนและเครือข่าย  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  22 ธ.ค. 2564  22 ธ.ค. 2564  นายอนนท์ ยุติ  29 ต.ค. 2563 (08:31:23) เพิ่มเติม
6  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  02 ธ.ค. 2564  02 ธ.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:34:26) เพิ่มเติม
7  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  01 ธ.ค. 2564  01 ธ.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:34:06) เพิ่มเติม
8  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  30 พ.ย. 2564  30 พ.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:33:37) เพิ่มเติม
9  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  29 พ.ย. 2564  29 พ.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:33:17) เพิ่มเติม
10  พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนและเครือข่าย  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  22 พ.ย. 2564  22 พ.ย. 2564  นายอนนท์ ยุติ  29 ต.ค. 2563 (08:30:41) เพิ่มเติม
11  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  02 พ.ย. 2564  02 พ.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:32:56) เพิ่มเติม
12  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  01 พ.ย. 2564  01 พ.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:32:34) เพิ่มเติม
13  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  29 ต.ค. 2564  29 ต.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:32:09) เพิ่มเติม
14  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  28 ต.ค. 2564  28 ต.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:31:45) เพิ่มเติม
15  พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนและเครือข่าย  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  22 ต.ค. 2564  22 ต.ค. 2564  นายอนนท์ ยุติ  29 ต.ค. 2563 (08:27:29) เพิ่มเติม
16  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  04 ต.ค. 2564  04 ต.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:31:26) เพิ่มเติม
17  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  01 ต.ค. 2564  01 ต.ค. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:31:01) เพิ่มเติม
18  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  30 ก.ย. 2564  30 ก.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:30:05) เพิ่มเติม
19  ประชุม กวป.  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  29 ก.ย. 2564  29 ก.ย. 2564  อินทิรา เทศกุล  08 ก.พ. 2564 (10:29:43) เพิ่มเติม
20  พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชนและเครือข่าย  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  22 ก.ย. 2564  22 ก.ย. 2564  นายอนนท์ ยุติ  29 ต.ค. 2563 (08:26:01) เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 6753 รายการ แบ่ง 338 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337] หน้าถัดไป>>